بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

توضیح المسائل آیت الله صافی گلپایگانی (مد ظله العالی)

مقدمه چيزهايي كه در نماز جماعت مستحب است
احكام تقليد چيزهايي كه در نماز جماعت مكروه است
احکام طهارت نماز آيات
  آب مطلق و مضاف نماز عيد فطر و قربان
1. آب كُـر اجير گرفتن براي نماز
2. آب قليل احكام روزه
3. آب جـاري نیت
4. آب باران چيزهايي كه روزه را باطل مي‎كند
5. آب چاه 1. خـوردن و آشاميـدن
احكام آب‎ها 2. جماع
احكام تخلي 3. استمناء
بول و غائط كردن 4. دروغ بستن به خدا وپيغمبر صلي الله عليه وآله
استبـراء 5. رساندن غبار غليظ به حلق
مستحبات و مكروهات تخلي 6. فرو بردن سر در آب
نجاسات 7. باقي ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح
1 و 2. بول وغائط 8. اماله كردن
3. مني 9. قي كردن
4. مردار احكام چيزهايي كه روزه را باطل مي‎كند
5. خون آنچه براي روزه‎دار مكروه است
6 و 7. سگ و خوك مواردي كه قضا و كفاره واجب است
8. كافر كفاره روزه
9. شراب جاهايي كه فقط قضاي روزه واجب است
10. فقاع احكام روزه قضا
11. عرق حيوان نجاستخوار احكام روزه مسافر
راه ثابت شدن نجاست كساني كه روزه بر آنان واجب نيست
راه نجس شدن چيز پاك راه ثابت شدن اول ماه
احكام نجاسات روزه‎هاي حرام و مكروه
مطهَّرات روزه‎هاي مستحب
1. آب مواردي كه مستحب است انسان از كارهايي كه روزه را باطل مي‎كند خودداري نمايد
2. زمين احكام خمس
3. آفتاب  1. منفعت كسب
4. استحاله  2. معدن
5. كم شدن دو سوم آب انگور  3. گنج
6. انتقال  4. مال حلال مخلوط به حرام
7. اسلام  5. جواهري كه به واسطه غواصي به دست مي‎آيد
8. تبعيت  6. غنيمت
9. برطرف شدن عين نجاست  7. زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد
10. استبراء حيوان نجاستخوار مصرف خمس
11. غايب شدن مسلمان احكام زكات
احكام ظرفها  شرايط واجب شدن زكات
وضو  زكات گندم و جو و خرما و كشمش
وضوي ارتماسي  نصاب طلا
دعاهايي كه موقع وضو گرفتن مستحب است  نصاب نقره
شرايط وضو  زكات شتر و گاو و گوسفند
احكام وضو  نصاب شتر
اعمالي كه بايد براي آنها وضو گرفت  نصاب گاو
مبطلات وضو  نصاب گوسفند
احكام وضوي جبيره ‎اي مصرف زكات
غسل‌هاي واجب شرايط كساني كه مستحق زكاتند
احكام جنابت نيت زكات
اعمالي كه بر جنب حرام است مسائل متفرقه زكات
اعمالي كه بر جنب مكروه است زكات فطره
غسل جنابت مصرف زكات فطره
غسل ترتيبي مسائل متفرقه زكات فطره
غسل ارتماسي احكام حج
احكام غسل كردن احكام خريد و فروش
استحاضه  چيزهايي كه در خريد و فروش مستحب است
احكام استحاضه  معاملات مكروه
حيض  معاملات حرام
احكام حايض  شرايط فروشنده و خريدار
اقسام زن‎هاي حايض  شرايط جنس و عوض آن
1. صاحب عادت وقتيه و عدديه صيغه خريد و فروش
2. صاحب عادت وقتيه خريد و فروش ميوه‎ها
3. صاحب عادت عدديه  نقد و نسيه
4. مضطربه  معامله سلف
5. مبتدئه شرايط معامله سلف
6. ناسيه احكام معامله سلف
مسائل متفرقه حيض  فروش طلا و نقره به طلا و نقره
نفاس  مواردي كه مي‎توان معامله را به هم زد
غسل مس ميت  مسائل متفرقه
احكام محتضر احكام شركت
احكام بعد از مرگ احكام صلح
احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميت احكام اجاره
احكام غسل ميت  شرايط مالي كه آن را اجاره مي‎دهند
احكام كفن ميت  شرايط استفاده‎اي كه مال را براي آن اجاره مي‎دهند
احكام حنوط  مسائل متفرقه اجاره
احكام نماز ميت احكام جعاله
نماز ميت احكام مزارعه
مستحبات نماز ميت احكام مساقات
احكام دفن كساني كه نمي‎توانند در مال خود تصرف كنند
مستحبات دفن احكام وكالت
نماز وحشت احكام قرض
نبش قبر احكام حواله دادن
غسل‎هاي مستحب احكام رهن
تيمم احكام ضامن شدن
چيزهايي كه تيمم به آنها صحيح است احكام كفالت
تيمم بدل از وضو احكام وديعه «امانت»
تيمم بدل از غسل احكام عاريه
احكام تيمم احکام نکاح
احكام نماز ازدواج و زناشويي
نمازهاي واجب  احكام عقد
نمازهاي واجب يوميه  دستور خواندن عقد دائم
وقت نماز ظهر و عصر  دستور خواندن عقد غير دائم
وقت نماز مغرب و عشا  شرايط عقد
وقت نماز صبح  عيب‎هايي كه به واسطه آنها مي‎شود عقد را به هم زد
احكام وقت نماز  زناني كه ازدواج با آنان حرام است
نمازهايي كه بايد به ترتيب خوانده شوند  احكام عقد دائم
نمازهاي مستحب  متعه يا عقد غير دائم
وقت نافله ‎هاي يوميه  احكام نگاه كردن
نماز غفيله مسائل متفرقه زنا شويي
احكام قبله احكام شير دادن
پوشانيدن بدن در نماز شرايط شير دادني كه علت محرم شدن است
شرايط لباس نمازگزار آداب شير دادن
مواردي كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد مسائل متفرقه شير دادن
مستحبات لباس نمازگزار احكام طلاق
مكروهات لباس نمازگزار  عدّه طلاق
مكان نمازگزار عدّه زني كه شوهرش مرده
جاهايي كه نماز خواندن در آنها مستحب است  طلاق بائن و طلاق رجعي
جاهايي كه نماز خواندن در آنها مكروه است  احكام رجوع كردن
احكام مسجد  طلاق خلع
اذان و اقامه  طلاق مبارات
واجبـات نمـاز  احكام متفرقه طلاق
نيت احكام غصب
تكبيـرة الاحرام احكام مالي كه انسان آن را پيدا مي‎كند
قيام «ايستادن» احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات
قرائت  دستور سر بريدن حيوان
ركوع  شرايط سر بريدن حيوان
سجود  دستور كشتن شتر
چيزهايي كه سجده بر آنها صحيح است  مستحبات سر بريدن حيوان
مستحبات و مكروهات سجده  مكروهات سر بريدن حيوان
سجده هاي واجب قرآن  احكام شكار كردن با اسلحه
تشهد  شكار كردن با سگ شكاري
سلام نماز  صيد ماهي
ترتيب  صيد ملخ
موالات احكام خوردني‎ها و آشاميدني‎ها
قنوت  مستحبات غذا خوردن
ترجمه نماز  مكروهات غذا خوردن
تعقيب نماز  مستحبات آب آشاميدن
 صلوات بر پيغمبر صلي الله عليه وآله  مكروهات آب آشاميدن
مبطلات نماز احكام نذر و عهد
مواردي كه مي‎شود نماز واجب را شكست احكام قسم خوردن
چيزهايي كه در نماز مكروه است احكام وقف
شكيات احكام وصيت
شك‎هاي باطل احكام ارث
شك‎هايي كه نبايد به آنها اعتنا كرد  مسائل متفرقه ارث
شك‎هاي صحيح احكام حدود و ديات
نماز احتياط  احكام حدي كه براي بعضي از گناهان معين شده است
سجده سهو  احكام ديه
قضاي سجده و تشهد فراموش شده مسائل متفرقه
کم و زياد كردن اجزا و شرايط نماز سرقفلي
نماز مسافر چك و سفته
مسائل متفرقه بيمه
نماز قضا امر به معروف و نهي از منكر
نماز قضاي پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است  شرايط امر به معروف و نهي از منكر
نماز جماعت  درجات امر به معروف و نهي از منكر
شرايط امام جماعت مسائل اجتماعي اسلام
احكام جماعت  
 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved