بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 
توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی (مد ظله العالی)

دانلود فایل pdf

احكام تقليد

احكام جماعت

احکام طهارت

وظیفه امام و مأموم در نماز جماعت

آب مطلق و آب مضاف

چیزهایى كه در نماز جماعت مستحبّ است

۱ ـ آب كرّ

چیزهایى كه در نماز جماعت مكروه است

۲ ـ آب قلیل

نماز آيات

۳ ـ آب جارى

دستور نماز آیات

۴ ـ آب باران

نماز عيد فطر و قربان

۵ ـ آب چاه

اجير گرفتن براى نماز

احكام آبها

احكام روزه

احكام تخلّى

نيّت

استبراء

چيزهايى كه روزه را باطل مى كند

مستحبّات و مكروهات تخلّى

احكام چيزهايى كه روزه را باطل مى كند

نجاسات

آنچه براى روزه دار مكروه است

۱ ـ ۲ ـ بول و غائط

جايى كه قضا و كفّاره واجب است

۳ ـ منى

كفّاره روزه

۴ ـ مُردار

جاهايى كه فقط قضاى روزه واجب است

۵ ـ خـون

احكام روزه قضا

۶ ـ ۷ ـ سگ و خوك

احكام روزه مسافر

۸ ـ كافر

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

۹ ـ شراب

راه ثابت شدن اوّل ماه

۱۰ ـ فقّاع

روزه هاى حرام و مكروه

راه ثابت شدن نجاست

روزه هاى مستحبّ

چیز پاك چگونه نجس مى شود

مواردى كه مستحبّ است انسان از كارهايى كه روزه را باطل مى كند خوددارى نمايد

احكام نجاسات

احكام اعتكاف

مطهّرات

احكام خمس

۱ ـ آب

1 ـ منفعت كسب

۲ ـ زمین

2 ـ معدن

۳ ـ آفتاب

3 ـ گنج

۴ ـ استحاله

4 ـ مال حلال مخلوط به حرام

۵ ـ انقلاب

5 ـ جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى آيد

۶ ـ انتقال

6 ـ غنيمت

۷ ـ اسلام

7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد

۸ ـ تبعیت

مصرف خمس

۹ ـ بر طرف شدن عین نجاست

احكام زكات

۱۰ ـ استبراء حیوان نجاستخوار

شرايط واجب شدن زكات

۱۱ ـ غایب شدن مسلمان

زكات گندم و جو و خرما و كشمش

۱۲ ـ رفتن خون متعارف

نصاب طلا و نقره

احكام ظرفها

زكات شتر و گاو و گوسفند

وضـو

نصاب شتر

وضوى ارتماسى

نصاب گاو

دعایى كه موقع وضو گرفتن مستحبّ است

نصاب گوسفند

شرایط صحّت وضو

مصرف زكات

احكام وضو

شرايط كسانى كه مستحق زكاتند

چیزهایى كه باید براى آنها طهارت از حدث داشت

نيّت زكات

چیزهایى كه وضو را باطل مى كند

مسائل متفرّقه زكات

احكام وضوى جبیره

زكات فطره

غسلهاى واجب

مصرف زكات فطره

احكام جنابت

مسائل متفرّقه زكات فطره

چیزهایى كه بر جنب حرام است

احكام حجّ

چیزهایى كه بر جنب مكروه است

احكام امر به معروف و نهى از منكر

غسل جنابت

احكام خريد و فروش

غسل ترتيبى

مستحبّات خريد و فروش

غسل ارتماسى

معاملات مكروه

احكام غسل كردن

معاملات باطل و حرام

استحاضه

شرايط فروشنده و خريدار

احكام استحاضه

شرايط جنس و عوض آن

حـيـض

صيغه خريد و فروش

احكام حائض

خريد و فروش ميوه ها

اقسام زنهاى حائض

نقد و نسيه

۱ ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه

معامله سلف

۲ ـ صاحب عادت وقتیه

شرایط معامله سلف

۳ ـ صاحب عادت عددیه

احكام معامله سلف

۴ ـ مضطربه

مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند

۵ ـ مبتدئه

مسائل متفرّقه خريد و فروش

۶ ـ ناسیه

احكام شركت

مسائل متفرقه حیض

احكام صلح

نفـاس

احكام اجاره

غسل مسّ ميّت

شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند

احكام محتضر

شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند

احكام بعد از مرگ

مسائل متفرّقه اجاره

احكام غسل و كفن و نماز و دفن میت

احكام جعاله

كیفیت غسل میت

احكام مزارعه

احكام كفن میت

احكام مضاربه

احكام حنوط

احكام مساقات و مغارسه

احكام نماز میت

كسانى كه از تصرّف در مال خود ممنوعند

دستور نماز میت

احكام وكالت

مستحبّات نماز میت

احكام قرض

احكام دفن

احكام حواله

مستحبّات دفن

احكام رهن

نماز وحشت

احكام ضمان

نبش قبر

احكام كفالت

غسلهاى مستحبّ

احكام وديعه (امانت)

تيمّـم

احكام عاريه

چیزهایى كه تیمّم به آنها صحیح است

احكام هبه

دستور تیمّم بدل از وضو یا غسل

احكام نكاح (ازدواج)

احكام تیمّم

احكام عقد

احكام نماز

دستور خواندن عقد دائم

نمازهاى واجب

دستور خواندن عقد غير دائم

نمازهاى واجب يوميّه

شرايط عقد

وقت نماز ظهر و عصر

عيبهايى كه به واسطه آنها مى شود عقد را به هم زد

وقت نماز مغرب و عشاء

عدّه اى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است

وقت نماز صبح

احكام عقد دائم

احكام وقت نماز

متعه (ازدواج موقّت)

نمازهايى كه بايد به ترتيب خوانده شود

احكام نگاه كردن

نمازهاى مستحبّ

مسائل متفرّقه زناشويى

وقت نافله هاى یومیه

احكام شيردادن

نماز غفیله

شرايط شيردادنى كه علّت محرم شدن است

احكام قبله

آداب شير دادن

پوشانيدن بدن در نماز

مسائل متفرّقه شير دادن

شرايط لباس نمازگزار

احكام طلاق
مواردى كه لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد عدّه طلاق

چیزهایى كه در لباس نمازگزار مستحبّ است

عدّه زنى كه شوهرش مرده

چیزهایى كه در لباس نمازگزار مكروه است

طلاق بائن و طلاق رجعى

مكان نمازگزار

احكام رجوع كردن

جاهایى كه نماز خواندن در آنها مستحبّ است

طلاق خلع

جاهایى كه نماز خواندن در آنها مكروه است

طلاق مبارات

احكام مسجد

احكام متفرقه طلاق

اذان و اقامه

احكام غصب

ترجمه اذان و اقامه

احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى كند

واجبات نماز

احكام سربريدن و شكار كردن حيوانات

نیت

دستور سر بريدن حيوان

تكبیرة الاحرام

شرايط سربريدن حيوان

قیام (ایستادن)

دستور كشتن شتر

قرائت

چيزهايى كه موقع كشتن حيوانات مستحبّ است

ركوع

چيزهايى كه در كشتن حيوانات مكروه است

سجود

احكام شكار كردن با اسلحه

چیزهایى كه سجده بر آنها صحیح است

شكار كردن با سگ شكارى

مستحبات و مكروهات سجده

صيد ماهى

سجده واجب قرآن

صيد ملخ

تشهّد

احكام خوردنيها و آشاميدنيها

سلام نماز

مستحبّات و مكروهات خوردن و آشاميدن

ترتیب

احكام نذر و عهد

موالات

احكام قسم خوردن

قنوت

احكام وقف

ترجمه نماز

احكام وصيّت

۱ ـ ترجمه سوره حمد

احكام ارث

۲ ـ ترجمه سوره قل هو الله احد

ارث طبقه اوّل

۳ ـ ترجمه ذكر ركوع و سجود

ارث طبقه دوم

۴ ـ ترجمه قنوت

ارث طبقه سوم

۵ ـ ترجمه تسبیحات اربعه

ارث زن و شوهر

۶ ـ ترجمه تشهّد و سلام

مسائل متفرّقه ارث

تعقيب نماز

مسائل مربوط به بانكها

صلوات بر پیغمبر (صلى الله علیه وآله وسلم)

اعتبارهاى بانكى

مبطلات نماز

نگهدارى كالا به وسيله بانك

چيزهايى كه در نماز مكروه است

ضمانت نامه هاى بانكى

مواردى كه مى شود نماز واجب را شكست

فروش سهام

شكّيات

حواله هاى داخلى و خارجى

شكهاى باطل كننده

جايزه هاى بانكى

شكهایى كه نباید به آنها اعتنا كرد

تحصيل و نقد كردن سفته ها به وسيله بانكها

شكهاى صحیح

خريد و فروش ارز (پولهاى خارجى)

نماز احتياط

حسابهاى جارى

سجده سهو

خريد و فروش سفته ها

دستور سجده سهو

كارهاى بانكى

قضاى سجده و تشهّد فراموش شده

احكام بيمه

كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز

احكام سرقفلى

نماز مسافر

مسائلى از قاعده الزام

مسائل متفرّقه نماز مسافر

احكام تشريح
نماز قضا احكام تلقيح

نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است

احكام خيابانهايى كه به وسيله دولت احداث مى شود
نماز جماعت مسائلى در نماز و روزه

شرایط امام جماعت

واژه ها و اصطلاحات فقهى
 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved