بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

 

فهرست آیه ای جلد هفدهم تفسیر المیزان علامه طباطبایی

سوره فاطر، آيه 1

آيات 2 تا 8 سوره فاطر

آيات 9 تا 14 سوره فاطر

آيات 15 تا 26 سوره فاطر

آيات 27 تا 38 سوره فاطر

آيات 39 تا 45 سوره فاطر

سوره يس آيات 1 تا 12

آيات 13 تا 32 سوره يس

آيات 33 تا 47 سوره يس

آيات 48 تا 65 سوره يس

آيات 66 تا 83 سوره يس

سوره صافات آيات 1 تا 11

آيات 12 تا 70 سوره صافات

آيات 72 تا 113 سوره صافات

آيات 114 تا 132 سوره صافات

آيات 133 تا 148 سوره صافات

آيات 149 تا 182 سوره صافات

آيات 1 تا 16 سوره ص

آيات 17 تا 29 سوره ص

آيات 30 تا 40 سوره ص

آيات 41 تا 48 سوره ص

آيات 49 تا 64 سوره ص

آيات 65 تا 88 سوره ص

سوره زمر آيات 1 تا 10

آيات 11 تا 20 سوره زمر

آيات 21 تا 37 سوره زمر

سوره زمر، آيات 38 تا 52

آيات 53 تا 61 سوره زمر

آيات 62 تا 75 سوره زمر

آيات 1 تا 6 سوره مؤمن

آيات 7 تا 12 سوره مؤمن

آيات 13 تا 20 سوره مؤمن

آيات 21 تا 54 سوره مؤمن

آيات 55 تا 60 سوره مؤمن

آيات 61 تا 68 سوره مؤمن

آيات 69 تا 78 سوره مؤمن

آيات 79 تا 85 سوره مؤمن

سوره فصلت آيات 1 تا 12

آيات 13 تا 25 سوره فصّلت

آيات 26 تا 39 سوره فصّلت

آيات 50 تا 54 سوره فصّلت

 
   

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved