بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 
توضیح المسائل آیت الله حسینی سیستانی (مد ظله العالی)

دانلود فایل pdf

احكام تقليد اجير گرفتن براى نماز
احكام طهارت احكام روزه
آب مطلق و مضاف چيزهائى كه روزه را باطل مى‏كند
1 ـ آب كُر 1 ـ خوردن و آشاميدن
2 ـ آب قليل 2 ـ جماع
3 ـ آب جارى 3 ـ استمناء
4 ـ آب باران 4 ـ دروغ بستن به خدا و پيغمبر
5 ـ آب چاه 5 ـ رساندن غبار به حلق
احكام آبها 6 ـ باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح
استبراء 7 ـ اماله كردن
مستحبات و مكروهات تخلّى 8 ـ قى كردن
نجاسات احكام چيزهائى كه روزه را باطل مى‏كند
راه ثابت شدن نجاست آنچه براى روزه‏دار مكروه است
چيز پاك چگونه نجس مى‏شود جائى كه قضا و كفاره واجب است
احكام نجاسات كفاره روزه
مطهّرات جاهائى كه فقط قضاى روزه واجب است
احكام ظرفها احكام روزه قضا
وضو احكام روزه مسافر
وضوء ارتماسى كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست
دعائى كه موقع وضو گرفتن مستحب است راه ثابت شدن اول ماه
شرائط صحّت وضو روزه‏هاى حرام و مكروه
احكام وضو روزه‏هاى مستحب
چيزهائى كه بايد براى آنها وضو گرفت احكام خمس
چيزهائى كه وضو را باطل مى‏كند 1 ـ منفعت كسب
 احكام وضوى جبيره 2 ـ معدن
غسلهاى واجب 3 ـ گنج
احكام جنابت 4 ـ مال حلال مخلوط به حرام

چيزهائى كه بر جنب حرام است

5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى‏آيد

چيزهائى كه بر جنب مكروه است

6 ـ غنيمت

غسل جنابت

مصرف خمس

غسل ترتيبى

احكام امر به معروف و نهى از منكر

غسل ارتماسى

احكام زكات

احكام غسل كردن

شرايط واجب شدن زكات

استحاضه

زكات گندم و جو و خرما و كشمش

احكام استحاضه

نصاب طلا

حيض

نصاب نقره

احكام حائض

زكات شتر و گاو و گوسفند

اقسام زنهاى حائض

نصاب شتر

مسائل متفرقه حيض

نصاب گاو

نفاس

نصاب گوسفند

غسل مسّ ميّت

زكات مال تجارت

احكام محتضر

مصرف زكات

احكام بعد از مرگ

شرايط كسانى كه مستحقّ زكاتند

وجوب غسل و كفن و نماز و دفن ميّت

نيّت زكات

كيفيّت غسل ميّت

مسائل متفرقه زكات

احكام كفن ميّت

زكات فطره

احكام حنوط

مصرف زكات فطره

احكام نماز ميّت

مسائل متفرقه زكات فطره

دستور نماز ميّت

احكام حج

مستحبّات نماز ميّت

احكام خريد و فروش

احكام دفن

مستحبات خريد و فروش

مستحبّات دفن

معاملات مكروه

نماز وحشت

معاملات حرام

نبش قبر

شرائط فروشنده و خريدار

غسلهاى مستحب

شرايط جنس و عوض آن

تيمّم

صيغه خريد و فروش

چيزهائى كه تيمم با آنها صحيح است

خريد و فروش ميوه‏ها

دستور تيمم بدل از وضو يا غسل

نقد و نسيه

احكام تيمم

معامله سلف و شرايط آن

احكام نماز

احكام معامله سلف

نمازهاى واجب

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره

نمازهاى واجب روزانه

مواردى كه انسان مى‏تواند معامله را بهم بزند

وقت نماز ظهر و عصر

مسائل متفرقه

نماز جمعه و احكام آن

احكام شركت

احكامى چند در باره نماز جمعه

احكام صلح

وقت نماز مغرب و عشا

احكام اجاره

وقت نماز صبح

شرايط مالى كه آن را اجاره مى‏دهند

احكام وقت نماز

شرايط استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند

نمازهائى كه بايد به ترتيب خوانده شود

مسائل متفرقه اجاره

نمازهاى مستحب

احكام مضاربه

وقت نافله هاى يوميّه

احكام جعاله

نماز غفيله

احكام مُزارعه

احكام قبله

احكام مُساقات و مُغارسه

پوشانيدن بدن در نماز

كسانى كه از تصرف در مال خود ممنوعند

شرائط لباس نمازگزار

احكام وكالت

مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد

احكام قرض

چيزهائى كه در لباس نمازگزار مستحب است

احكام حواله دادن

چيزهائى كه در لباس نمازگزار مكروه است

احكام رهن

مكان نماز گزار

احكام ضامن شدن

جاهائى كه نماز خواندن در آنها مستحب است

احكام كفالت

احكام مسجد

احكام وديعه (امانت)

اذان و اقامه

احكام عاريه

ترجمه اذان و اقامه

احكام نكاح (ازدواج)

واجبات نماز

احكام عقد

نيّت

دستور خواندن عقد

تكبيرة الاحرام

شرائط عقد

قيام (ايستادن)

مواردى كه زن يا شوهر مى‏تواند عقد را بهم بزند

قرائت

عدّه‏اى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است

ركوع

احكام عقد دائم

سجود

متعه (ازدواج موقت)

چيزهائى كه سجده بر آنها صحيح است

احكام نگاه كردن

مستحبّات و مكروهات سجده

مسائل متفرقه زناشوئى

سجده‏هاى واجب قرآن

احكام شير دادن

تشهد

شرايط شير دادنى كه علت محرم شدن است

سلام نماز

آداب شير دادن

ترتيب

مسائل متفرقه شير دادن

موالات

احكام طلاق

قنوت

عدّه طلاق

ترجمه نماز

عدّه زنى كه شوهرش مرده

تعقيب نماز

طلاق بائن و طلاق رجعى

صلوات بر پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم

احكام رجوع كردن

مبطلات نماز

طلاق خلع

چيزهائى كه در نماز مكروه است

طلاق مبارات

شكّيّات

احكام متفرقه طلاق

شكهاى باطل كننده

احكام غصب

شكهائى كه نبايد به آنها اعتنا كرد

احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى‏كند

شكهاى صحيح

احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات

دستور نماز احتياط

دستور سربريدن حيوانات

سجده سهو

شرايط سربريدن

دستور سجده سهو

دستور كشتن شتر

قضاى سجده فراموش شده

چيزهائى كه موقع سربريدن حيوانات مستحب است

كم و زياد كردن اجزاء و شرائط نماز

چيزهائى كه در كشتن حيوانات مكروه است

نماز مسافر

احكام خوردنيها و آشاميدنيها

مسائل متفرقه

آداب غذا خوردن

نماز قضا

چيزهائى كه در غذا خوردن مذموم است

نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است

آداب آشاميدن

نماز جماعت

چيزهائى كه در آشاميدن مذموم است

شرائط امام جماعت

احكام نذر و عهد

احكام جماعت

احكام قسَم خوردن

وظيفه امام و مأموم در نماز جماعت

احكام وقف

چيزهائى كه در نماز جماعت مكروه است

احكام ارث

نماز آيات

ارث زن و شوهر

دستور نماز آيات

مسائل متفرقه ارث

نماز عيد فطر و قربان

ملحقات

 

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved