شهید آوینیتفسیر جزء سیم قرآن با کلام حجت الاسلام قرائتی
ردیف

سوره

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 النَّبأ ( آیه 1 تا 15 ) 1,145 0:07:48
2 النَّبأ ( آیه 16 تا 30 ) 1,047 0:07:08
3 النَّبأ ( آیه 31 تا 40 ) 1,110 0:07:34
4 النّازعات ( آیه 1 تا 14 ) 1,129 0:07:41
5 النّازعات ( آیه 15 تا 23 ) 1,060 0:07:13
6 النّازعات ( آیه 24 تا 33 ) 931 0:06:20
7 النّازعات ( آیه 34 تا 46 ) 999 0:06:48
8 عَبَس (آیه 1 تا 10 ) 1,106 0:07:32
9 عَبَس (آیه 11 تا 23 ) 932 0:06:21
10 عَبَس (آیه 24 تا 34 ) 948 0:06:27
11 عَبَس (آیه 33 تا 42 ) 1,138 0:07:45
12 التَّـکویر (آیه 33 تا 42 ) 976 0:06:39
13 التَّـکویر (آیه 1 تا 14 ) 1,088 0:07:24
14 التَّـکویر (آیه 13 تا 25 ) 1,054 0:07:11
15 التَّـکویر (آیه 24 تا 29 ) 792 0:05:23
16 الإنفِطار (آیه 1 تا 5 ) 1,007 0:06:51
17 الإنفِطار (آیه 6 تا 12 ) 1,012 0:06:53
18 الإنفِطار (آیه 13 تا 19 ) 823 0:05:36
19 المُطَفّفین (آیه 1 تا 6 ) 1,046 0:07:07
20 المُطَفّفین (آیه 7 تا 13 ) 854 0:05:49
21 المُطَفّفین (آیه 14 تا 17 ) 772 0:05:15
22 المُطَفّفین (آیه 18 تا 27 ) 1,032 0:07:01
23 المُطَفّفین (آیه 28 تا 36 ) 1,033 0:07:02
24 الإنشِقاق (آیه 1 تا 9 ) 878 0:05:58
25 الإنشِقاق (آیه 10 تا 25) 996 0:06:47
26 البُرُوج (آیه 1 تا 10 ) 1,135 0:07:44
27 البُرُوج (آیه 11 تا 22 ) 804 0:05:28
28 الطّارق 1,124 0:07:39
29 الأعلی (آیه 1 تا 7 ) 1,095 0:07:27
30 الأعلی (آیه 8 تا 19 ) 835 0:05:41
31 الغاشیة (آیه 1 تا 16 ) 968 0:06:35
صفحه:    1   ،   2

برای دانلود کردن تفسیر سوره های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید,

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo