شهید آوینی


دانلود صوت سخنرانی استاد پناهیان در سالگرد شهید بهشتی

مختصری از زندگی شهید دکتر بهشتی

شهید بهشتی از دیدگاه امام خمینی

وقتی شهید بهشتی تعجب همه را برانگیخت

سخنرانی های مقام معظم رهبری
-  هفتم تیرماه 1379 -  هفتم تیرماه 1382 -  هفتم تیرماه 1386 -  هفتم تیرماه 1389
-  هفتم تیرماه 1380 -  هفتم تیرماه 1383 -  هفتم تیرماه 1387 -  هفتم تیرماه 1390
-  هفتم تیرماه 1381 -  هفتم تیرماه 1384 -  هفتم تیرماه 1388 -  هفتم تیرماه 1391

سخنرانی های شهید دکتر بهشتی (تصویری)

وظایف روحانیت - صحبت های دیگران در مورد شهید بهشتی...

پیرامون واقعه ی هفتم تیر (انفجار حزب جمهوری اسلامی)
ردیف نام کلیپ

عکس

اجرا و دریافت فرمت

حجم
(KB)

1 هفتم تیر 1360 به شهادت رسیدن دکتر بهشتی
(جدید)
شهید بهشتی / هفتم تیر پخش 2.1
2 نماهنگ
(جدید)
شهید بهشتی / هفتم تیر / نماهنگ پخش 7.9
3 فرمایشات رهبر معظم انقلاب پس از شهادت دکتر بهشتی
(جدید)
شهید بهشتی / هفتم تیر / بیانات رهبر انقلاب پخش  4.2

 اسکرین سیور (Screen Saver)

محافظ صفحه شماره یک - محافظ صفحه شماره دو

انفجار هفتم تیر

دکتر بهشتی سخنانش را با این جملات آغاز کرد: ما بار دیگر نباید اجازه دهیم، استعمارگران برای ما مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند، انتخاب شوند. این کلمات که از لبان حقگوی ایشان بیرون تراوید؛ ناگهان...

مختصری از شهدای هفتم تیر
آلبوم تصاویر شهید بهشتی

یادگاری : کاغذ دیواری(WallPaper)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo