بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

 

فهرست آیه ای جلد بیستم تفسیر المیزان علامه طباطبایی

سوره معارج آيات 1 تا 18

سوره معارج آيات 19 تا 35

سوره معارج آيات 36 تا 44

سوره نوح، آيات 1 تا 24

سوره نوح آيات 25 تا 28

سوره جن آيات 1 تا 17

سوره جّن آيات 18 تا 28

سوره مزمّل آيات 1 تا 19

سوره مزّمّل آيه 20

سوره مدثّر آيات 1 تا 7

سوره مدثّر آيات 8 تا 31

سوره مدثّر آيات 32 تا 48

سوره مدثّر آيات 49 تا 56

سوره قيامت آيات 1 تا 15

سوره قيامت آيات 16 تا 40

سوره دهر آيات 1 تا 22

سوره دهر آيات 23 تا 31

سوره مرسلات آیات 1 تا 15

سوره مرسلات آيات 16 تا 50

سوره نباء آيات 1 تا 16

سوره نباء آيات 17 تا 40

سوره نازعات آيات 1 تا 41

سوره نازعات آيات 42 تا 46

سوره عبس آيات 1 تا 16

سوره عبس آيات 17 تا 42

سوره تكوير آيات 1 تا 14

سوره تكوير آيات 15 تا 29

سوره انفطار آيات 1 تا 19

سوره مطففين آيات 1 تا 21

سوره مطففين آيات 23 تا 36

سوره انشقاق آيات 1 تا 25

سوره بروج آيات 1 تا 22

سوره طارق آيات 1 تا 17

سوره اعلى آيات 1 تا 19

سوره غاشيه آيات 1 تا 26

سوره فجر آيات 1 تا 30

سوره بلد آيات 1 تا 20

سوره شمس آيات 1 تا 16

سوره ليل آيات 1 تا 21

سوره ضحى آيات 1 تا 11

سوره انشراح آيات 1 تا 8

سوره تين آيات 1 تا 8

سوره علق آيات 1 تا 19

سوره قدر آيات 1 تا 5

سوره بيّنه آيات 1 تا 8

سوره زلزال آيات 1 تا 8

سوره عاديات آيات 1 تا 11

سوره قارعه آيات 1 تا 11

سوره تكاثر آیات 1 تا 8

سوره عصر آيات 1 تا 3

سوره همزه آيات 1 تا 9

سوره فيل آيات 1 تا 5

سوره قريش آيات 1 تا 5

سوره ماعون آيات 1 تا 7

سوره كوثر آيات 1 تا 3

سوره كافرون، آيات 1 تا 6

سوره نصر، آيات 1 تا 3

سوره تبت آيات 1 تا 5

سوره اخلاص آيات 1 تا 4

سوره فلق، آيات 1 تا 5

سوره ناس آيات 1 تا 6

 
   

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved