بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

 

فهرست آیه ای جلد هجدهم تفسیر المیزان علامه طباطبایی

آیات 1 تا 6 سوره شورى

آيات 7 تا 11 سوره شورى

آيات 13 تا 16 سوره شورى

آيات 17 تا 26 سوره شورى

آيات 27 تا 50 سوره شورى

آيات 51 تا 53 سوره شورى

  آيات 1 تا 14 سوره زخرف

آيات 15 تا 25 سوره زخرف

آيات 26 تا 45 سوره زخرف

آيات 46 تا 56 سوره زخرف

آيات 57 تا 65 سوره زخرف

آيات 66 تا 78 سوره زخرف

آيات 79 تا 89 سوره زخرف

آيات 1 تا 8 سوره دخان

آيات 9 تا 33 سوره دخان

آيات 34 تا 59 سوره دخان

آيات 1 تا 13 سوره جاثيه

آيات 14 تا 19 سوره جاثيه

آيات 20 تا 37 سوره جاثيه

آيات 1 تا 14 سوره احقاف

آيات 15 تا 20 سوره احقاف

آيات 21 تا 28 سوره احقاف

آيات 29 تا 35 سوره احقاف

آيات 1 تا 6  سوره محمد

آيات 7 تا 15 سوره محمد

آيات 16 تا 23 سوره محمد

آيات 33 تا 38 سوره محمد

آيات 1 تا 7  سوره فتح

آيات 8 تا 10 سوره فتح

آيات 11 تا 17 سوره فتح

آيات 18 تا 28 سوره فتح

آيه 29 سوره فتح

آيات 1 تا 10 سوره حجرات

آيات 11 تا 18 سوره حجرات

  آيات 1 تا 14 سوره ق

آيات 15 تا 38 سوره ق

آيات 39 تا 45 سوره ق

  آيات 1 تا 19 سوره ذاريات

آيات 21 تا 51 سوره ذاريات

آيات 52 تا 60 سوره ذاريات

 
   

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved