شهید آوینی

 

تیم کاتا ایران عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد

کاتاروهای ایران تمامی عناوین این قسمت را درمسابقات جام وحدت و دوستی از آن خود کردند. دربخش کاتا تیمی سوریه، اردن ، تونس ، مراکش، قزاقستان ، آذربایجان ، عربستان ، افغانستان، تاجیکستان و 2 تیم ازایران حضورداشتند که دانشگاه آزاد با ترکیب قیامی راد ، پیروانی و شریفی نیا قهرمان شد. تراکتورسازی ایران با نفراتی چون شاهین ذاکری ورهبران درجای دوم ایستاد و دو تیم مراکش و کرمان (همتی مقدم، سهرابی و پورجلالی) به طورمشترک سوم شدند. درکاتای انفرادی نیزمحسن اشرفی قهرمان شد. امین مزارعی به سکوی دوم ایستاد و دو برادران با توانی به طورمشترک سوم شدند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo