تیم کاتا ایران عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد

کاتاروهای ایران تمامی عناوین این قسمت را درمسابقات جام وحدت و دوستی از آن خود کردند. دربخش کاتا تیمی سوریه، اردن ، تونس ، مراکش، قزاقستان ، آذربایجان ، عربستان ، افغانستان، تاجیکستان و 2 تیم ازایران حضورداشتند که دانشگاه آزاد با ترکیب قیامی راد ، پیروانی و شریفی نیا قهرمان شد. تراکتورسازی ایران با نفراتی چون شاهین ذاکری ورهبران درجای دوم ایستاد و دو تیم مراکش و کرمان (همتی مقدم، سهرابی و پورجلالی) به طورمشترک سوم شدند. درکاتای انفرادی نیزمحسن اشرفی قهرمان شد. امین مزارعی به سکوی دوم ایستاد و دو برادران با توانی به طورمشترک سوم شدند.

Logo
https://old.aviny.com/news/83/05/24/13.aspx?&mode=print