شهید آوینی
 
عدم رابطه سفید پوستان با سیاه پوستان

درانگلیس روزنامه گاردین درگزارش صفحه نخست خودباعنوان «90 درصداز سفیدپوستان هیچ دوست سیــاهپـوستی نداشتـه و یا دارای دوستـان سیاهپوسـت معدودی هستند» به قلم Vikram Dodd می نویسد: بر پایه نظر سنجی انجام شده از میان هر10 نفرانگلیسی سفیدپوست 9 نفر هیچ دوست سیاهپوست نداشته و یا به ندرت دارای دوست سیاهپوستی است.این نظر سنجی شكاف عمیق قومی و مذهبی موجوددر جامعه انگلستان راآشكار می سازد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo