عدم رابطه سفید پوستان با سیاه پوستان

درانگلیس روزنامه گاردین درگزارش صفحه نخست خودباعنوان «90 درصداز سفیدپوستان هیچ دوست سیــاهپـوستی نداشتـه و یا دارای دوستـان سیاهپوسـت معدودی هستند» به قلم Vikram Dodd می نویسد: بر پایه نظر سنجی انجام شده از میان هر10 نفرانگلیسی سفیدپوست 9 نفر هیچ دوست سیاهپوست نداشته و یا به ندرت دارای دوست سیاهپوستی است.این نظر سنجی شكاف عمیق قومی و مذهبی موجوددر جامعه انگلستان راآشكار می سازد.

Logo
https://old.aviny.com/news/83/05/11/05.aspx?&mode=print