بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

کلیپ های مذهبی

حقیقت مظلوم
علی (علیه السلام) و حکومت اسلامی (سخنرانی دکتر قنبری)

بازگش به صفحه ویژه امام علی (ع)

قسمت اول

ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1  (بخش اول) wmv 29,297
2  (بخش دوم) wmv 29,297
3  (بخش سوم) wmv 29,297
4  (بخش چهارم) wmv 29,297
5  (بخش پنجم) wmv 15.113

قسمت دوم

1 (بخش اول) wmv 24,415
2 (بخش دوم) wmv 24,415
3 (بخش سوم) wmv 24,415
4 (بخش چهارم) wmv 22,263

قسمت سوم

1 (بخش اول) wmv 27,344
2 (بخش دوم) wmv 27,344
3 (بخش سوم) wmv 27,344
4 (بخش چهارم) wmv 27,344
5 (بخش پنجم) wmv 27,344
6 (بخش ششم) wmv 1,345

قسمت چهارم

1 (بخش اول) wmv 29,297
2 (بخش دوم) wmv 29,297
3 (بخش سوم) wmv 29,297
4 (بخش چهارم) wmv 29,297
5 (بخش پنجم) wmv 12,682

قسمت پنجم

1 (بخش اول) wmv 24,415
2 (بخش دوم) wmv 24,415
3 (بخش سوم) wmv 24,415
4 (بخش چهارم) wmv 24,415
5 (بخش پنجم) wmv 24,415
6 (بخش ششم) wmv 29

قسمت ششم

1 (بخش اول) wmv 29,297
2 (بخش دوم) wmv 29,297
3 (بخش سوم) wmv 29,297
4 (بخش چهارم) wmv 29,297
5 (بخش پنجم) wmv 29,297
6 (بخش ششم) wmv 18,499

قسمت هفتم

1 (بخش اول) wmv 29,297
2 (بخش دوم) wmv 29,297
3 (بخش سوم) wmv 29,297
4 (بخش چهارم) wmv 29,297
5 (بخش پنجم) wmv 29,297
6 (بخش ششم) wmv 21,429

قسمت هشتم

1 (بخش اول) wmv 29,297
2 (بخش دوم) wmv 29,297
3 (بخش سوم) wmv 29,297
4 (بخش چهارم) wmv 29,297
5 (بخش پنجم) wmv 29,297
6 (بخش ششم) wmv 13,344

قسمت نهم

1 (بخش اول) wmv 29,297
2 (بخش دوم) wmv 29,297
3 (بخش سوم) wmv 29,297
4 (بخش چهارم) wmv 29,297
5 (بخش پنجم) wmv 29,297
6 (بخش ششم) wmv 13,085

قسمت دهم

1 (بخش اول) wmv 29,297
2 (بخش دوم) wmv 29,297
3 (بخش سوم) wmv 29,297
4 (بخش چهارم) wmv 29,297
5 (بخش پنجم) wmv 29,297
6 (بخش ششم) wmv 12,357

قسمت یازدهم

1 (بخش اول) wmv 29,297
2 (بخش دوم) wmv 29,297
3 (بخش سوم) wmv 29,297
4 (بخش چهارم) wmv 29,297
5 (بخش پنجم) wmv 29,297
6 (بخش ششم) wmv 10,098

قسمت دوازدم

1 (بخش اول) wmv 29,297
2 (بخش دوم) wmv 29,297
3 (بخش سوم) wmv 29,297
4 (بخش چهارم) wmv 29,297
5 (بخش پنجم) wmv 29,297
6 (بخش ششم) wmv 19,843

توضیحات:   برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.
همچنین توجه داشته باشید که ابتدا باید تمامی فایل های هر قسمت را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کزدن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید می توانید از اینجا دریافت نمایید.

  
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved