شهید آوینی 
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
خطبه هاي نماز جمعه تهران
ردیف سخنران تاریخ حجم (MB) زمان
1 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1392/08/24 5.84 0:50:41
2 آيت الله محمد امامي كاشاني 1392/09/08 5.59 0:48:51
3 آيت الله سيد احمد خاتمي  1392/09/15 5.54 0:48:30
4 آيت الله موحدي كرماني 1392/09/22 5.82 0:50:31
5 آيت الله محمد امامي كاشاني 1392/10/06 5.51 0:48:14
6 آيت الله سيد احمد خاتمي  1392/10/13 4.83 0:42:17
7 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني 1392/10/20 5.58 0:48:46
8 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1392/10/27 5.80 0:50:43
9 آيت الله محمد امامي كاشاني 1392/11/04 5.46 0:47:21
10 آيت الله سيد احمد خاتمي 1392/11/11 6.66 0:58:13
11 آيت الله احمد جنتي 1392/12/02 5.83 0:51:01
12 آيت الله سيد احمد خاتمي 1392/12/09 5.88 0:51:26
13 آيت الله محمد امامي كاشاني 1392/12/23 6.00 0:52:30
14 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1393/01/01 5.47 0:47:50
15 آيت الله سيد احمد خاتمي 1393/01/08 4.93 0:43:07
16 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني 1393/01/15 9.00 1:18:44
17 آيت الله محمد امامي كاشاني 1393/01/22 5.19 0:45:23
18 آیت الله احمد جنتی 1393/02/12 4.53 0:39:37
19 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني  1393/02/19 5.73 0:50:06
20 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1393/02/26 4.94 0:43:12
21 آيت الله محمد امامي كاشاني 1393/03/02 5.32 0:46:30
22 آيت الله سيد احمد خاتمي 1393/03/09 5.42 0:47:26
23 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني 1393/03/16 5.08 0:44:27
24 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي  1393/03/30 4.97 0:43:29
25 آيت الله سيد احمد خاتمي 1393/04/06 6.34 0:55:26
26 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني  1393/04/13 5.72 0:50:04
27 آیت الله احمد جنتی 1393/04/20 5.62 0:49:07
28 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1393/04/27 5.78 0:50:32
29 آيت الله سيد احمد خاتمي 1393/05/03 4.93 0:43:09
30 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني 1393/05/10 5.16 0:45:09
31 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1393/05/17 5.72 0:50:03
32 آيت الله سيد احمد خاتمي 1393/05/24 5.66 0:49:30
33 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني 1393/05/31 5.17 0:45:12
34 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1393/06/07 5.47 0:47:48
35 آیت الله احمد جنتی 1393/06/21 4.97 0:43:30
36 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1393/07/04 5.60 0:48:57
37 آيت الله سيد احمد خاتمي 1393/07/11 5.26 0:46:02
38 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1393/07/18 5.60 0:48:59
39 آيت الله سيد احمد خاتمي 1393/07/25 5.82 0:50:51
40 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني 1393/08/02 5.36 0:46:55
41 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1393/08/09 6.19 0:54:09
42 آيت الله سيد احمد خاتمي 1393/08/16 5.43 0:47:29
43 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني 1393/08/23 6.31 0:55:12
44 آیت الله احمد جنتی 1393/08/30 4.63 0:40:31
45 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني 1393/09/07 5.25 0:45:55
46 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1393/09/14 6.05 0:52:52
47 آيت الله سيد احمد خاتمي 1393/09/21 5.35 0:46:49
48 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني 1393/09/28 4.99 0:43:40
49 آيت الله محمد امامي كاشاني 1393/10/05 5.43 0:47:29
50 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1393/10/12 5.13 0:44:51
51 آيت الله سيد احمد خاتمي 1393/10/19 5.17 0:45:14
52 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني 1393/10/26 4.86 0:42:31
53 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1393/11/03 5.21 0:45:34
54 آیت الله احمد جنتی 1393/11/10 5.14 0:44:57
55 آیت الله محمد امامی کاشانی 1393/11/17 5.19 0:45:21
56 آيت الله سيد احمد خاتمي 1393/11/24 2.92 0:51:06
57 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني 1393/12/01 5.75 0:50:18
58 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1393/12/08 6.13 0:53:37
59 آيت الله محمد امامي كاشاني 1393/12/15 5.40 0:47:14
60 آیت الله سید احمد خاتمی 1393/12/22 5.50 0:48:07
61 آيت الله محمدعلي موحدي كرماني 1393/12/29 5.32 0:46:33
62 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1394/01/07 9.84 0:42:58
63 آیت الله محمد علی موحدی کرمانی 1394/01/28 5.21 0:45:36
64 حجت الاسلام و المسلمين كاظم صديقي 1394/02/04 5.66 0:49:29
65 آيت الله محمد امامي كاشاني 1394/02/11 5.42 0:47:26
66 آیت الله سید احمد خاتمی 1394/02/18 5.30 0:46:20
67 آیت الله محمد علی موحدی کرمانی 1394/02/25 5.68 0:49:38

   

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo