شهید آوینی

 
نام "محمد" در صدر انتخاب والدین تونسی است
بر اساس تحقیقاتی که به تازگی انجام شده اغلب زوجهای مسلمان تونسی نام مادر حضرت عیسی (ع) را برای نوزادان دختر و نام پیامبر اسلام (ص) را برای نوزادان پسر خود انتخاب می کنند.

سواد، پرستار بخش اطفال بیمارستانی در تونس در گفتگو با اسلام آن لاین اظهار داشت: آمارهای ثبت شده نشان می دهد که نام "مریم" در صدر اسامی نوزادان دختر قرار دارد.

وی افزود: درمیان نوزان پسر نیز نام "محمد" در صدر فهرست اسامی نوزادان پسر و نام صحابه رسول اکرم نیز در جایگاه دوم انتخاب نام فرزند از طرف زوجهای مسلمان قرار دارد.

وی افزود: محبوبیت نام "مریم"  از تمام اسامی خارجی که به این کشورآفریقایی وارد شده است بیشتر مشاهده می شود.

محمد مبروک جامعه شناس تونسی گفت: نام مریم به این علت ازمحبوبیت برخوردار است که نماد عفت و عصمت حضرت مریم (س) است .

وی یادآور شد: زوجهای مسلمان تونسی با برگزیدن این نام برای کودکان می خواهند فرزندان آنها وقار و عصمت مریم (س) را داشته باشند.

این جامعه شناس تونسی افزود: در دهه 1980 اسامی چون مصعب، عمار، بلال، عایشه و خدیجه و در دهه 1990 اسامی ترکی چون سویناز برای کودکان مسلمان برگزینده می شد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo