نام "محمد" در صدر انتخاب والدین تونسی است
بر اساس تحقیقاتی که به تازگی انجام شده اغلب زوجهای مسلمان تونسی نام مادر حضرت عیسی (ع) را برای نوزادان دختر و نام پیامبر اسلام (ص) را برای نوزادان پسر خود انتخاب می کنند.

سواد، پرستار بخش اطفال بیمارستانی در تونس در گفتگو با اسلام آن لاین اظهار داشت: آمارهای ثبت شده نشان می دهد که نام "مریم" در صدر اسامی نوزادان دختر قرار دارد.

وی افزود: درمیان نوزان پسر نیز نام "محمد" در صدر فهرست اسامی نوزادان پسر و نام صحابه رسول اکرم نیز در جایگاه دوم انتخاب نام فرزند از طرف زوجهای مسلمان قرار دارد.

وی افزود: محبوبیت نام "مریم"  از تمام اسامی خارجی که به این کشورآفریقایی وارد شده است بیشتر مشاهده می شود.

محمد مبروک جامعه شناس تونسی گفت: نام مریم به این علت ازمحبوبیت برخوردار است که نماد عفت و عصمت حضرت مریم (س) است .

وی یادآور شد: زوجهای مسلمان تونسی با برگزیدن این نام برای کودکان می خواهند فرزندان آنها وقار و عصمت مریم (س) را داشته باشند.

این جامعه شناس تونسی افزود: در دهه 1980 اسامی چون مصعب، عمار، بلال، عایشه و خدیجه و در دهه 1990 اسامی ترکی چون سویناز برای کودکان مسلمان برگزینده می شد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/11/10/09.aspx?&mode=print