شهید آوینی

 
برگزاری «كنفرانس علوم اسلامی» در مكه مكرمه
به همت «اتحاديه جهان اسلام» طی روزهای ۱۵ تا ۱۸ دسامبر «كنفرانس علوم اسلامی» در مكه مكرمه برگزار می‌شود.
به نقل از «المحيط»: «دكتر عبدالله تركی» دبير كل اتحاديه جهانی اسلامی دراين‌باره گفت: با توجه به پيشرفت تكنولوژی و انفجار اطلاعات در دنيای معاصر، نياز مسلمانان به روش‌ها و موضوعات آموزشی و تربييی پيشرفته و جديدتر روز به روز بيشتر احساس می‌شود.
«التركی» در ادامه، هدف از برگزاری اين كنفرانس را ترويج و توضيح موضوعات علوم اسلامی، دعوت به تطبيق و كارآمدكردن موضوعات با جهان معاصر، بررسی تاثير آموزش و تربيت اسلامی در برقراری عدل، صلح و همكاری ملت‌ها معرفی كرد.
وی خاطرنشان كرد: «اميدواريم كه علمای اسلامی و دانشگاهيان بتوانند از طريق اين كنفرانس به نتايج قابل ملاحظه‌ای در جهت استفاده آموزشی و تربيتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دينی برسند».
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo