برگزاری «كنفرانس علوم اسلامی» در مكه مكرمه
به همت «اتحاديه جهان اسلام» طی روزهای ۱۵ تا ۱۸ دسامبر «كنفرانس علوم اسلامی» در مكه مكرمه برگزار می‌شود.
به نقل از «المحيط»: «دكتر عبدالله تركی» دبير كل اتحاديه جهانی اسلامی دراين‌باره گفت: با توجه به پيشرفت تكنولوژی و انفجار اطلاعات در دنيای معاصر، نياز مسلمانان به روش‌ها و موضوعات آموزشی و تربييی پيشرفته و جديدتر روز به روز بيشتر احساس می‌شود.
«التركی» در ادامه، هدف از برگزاری اين كنفرانس را ترويج و توضيح موضوعات علوم اسلامی، دعوت به تطبيق و كارآمدكردن موضوعات با جهان معاصر، بررسی تاثير آموزش و تربيت اسلامی در برقراری عدل، صلح و همكاری ملت‌ها معرفی كرد.
وی خاطرنشان كرد: «اميدواريم كه علمای اسلامی و دانشگاهيان بتوانند از طريق اين كنفرانس به نتايج قابل ملاحظه‌ای در جهت استفاده آموزشی و تربيتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دينی برسند».
Logo
https://old.aviny.com/News/84/09/03/08.aspx?&mode=print