شهید آوینی

 

تحقق یكی از بزرگترین شعارهای دكتر احمدی نژاد
 یكی از بزرگترین شعارهای دكتر احمدی نژاد در طول انتخابات ریاست جمهوری كه جوانگرایی و استفاده از جوانان در سطح مدیریت كشور بود ، با تشكیل گروه مشاورین جوان تحقق می یابد.

دكتر احمدی نژاد با انتصاب مهندس مهرداد بذرپاش به عنوان مشاور خود و رئیس گروه مشاورین جوان ریاست جمهوری اولین گام ورود جوانان به مدیریت كشور را محكم برداشت .

بنابراین گزارش به دستور دكتر احمدی نژاد ، با توافق وزرای دولت جدید و رئیس گروه مشاورین جوان ریاست جمهوری ، مسئول و اعضای گروه مشاورین جوان وزارتخانه ها منصوب خواهند شد .

شایان ذكر است كه هر وزیر یك گروه مشاورین جوان خواهد داشت كه وظیفه شناسایی جوانان برای استفاده در سطح مدیران میانی كشور و همچنین جمع آوری طرح ها ، انتقادات و پیشنهادات جوانان از سراسر كشور را برعهده دارد .

اضافه می شود بعد از رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی ، به مرور مسئول و اعضای گروه مشاورین جوان هر وزارتخانه در این سایت درج خواهد شد

منبع: سایت خبری خدمت
http://www.khedmat.ir/comments.asp?id=661

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo