شهید آوینی
مرتبط:   کلیپ های صوتی شهید آوینی  |  شهید آوینی در بیان دیگران

مجموعه ای از صداهای خام راوی فتح
آرشیو گذشته

مجموعه اول | مجموعه دوم | مجموعه سوم | مجموعه چهارم | مجموعه پنجم | آرشیو گذشته

ردیف نام اجرا

حجم
(KB)

1 بسیجی عاشق کربلاست، کربلا را تو مپندار که شهریست

94
2 بـرخیز ای چاووش شهر عشق 84
3 غروب نزدیک می شود و تو گویی 127
4 و اینک آنان آمده اند ، با سادگی و تواضع 125
5 این نخلستان ها مرکز جهان است و 178
6 بعضی ها وضو می گیرند و بعضی دیگر... 129
7 در میان نخلستان های حاشیه اروند عید فرارسیده است 48
8 بعضی از بچه ها گوشه ی خلوتی یافته اند و ... 79
9 آفتاب باز هم پایینتر آمده است و دل ها می خواهند 29
10 انتظار سایه ای از اشتیاق بر همه چیز کشانده است 139
11 این نخلستان ها مرکز زمین است و شاید مرکز جهان 41
12 آیا می خواهی سربازان لشکر رسول خدا را بشناسی 87
13 آیا می خواهی آخرین ساعات روز را ... 68
14 بیا و بعثت دیگر باره انسان راتماشا کن 163
15 اگر سلاح مومن در جهاد اصغر تیغ دو دم است و ... 65
16 اینها بچه های قرن پانزدهم هجری قمری هستند 104
17 گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است... 166
18 این جوانان نسل ساده ای هستند که در زمین 116
19 بچه های محله تو و من ... 61
20 شیطان حکومت خویش را بر ضعف های ما بنا کرده است - 1 140
21 در منتها الیه اروند رود... 121
22 به راستی چه کسی ما را در اینجا گرد آورده است 39
23 آری در اینجا و در دل این نخلستان هاست... 31
24 اگر بپرسی دوکوهه کجاست چه جوابی بدهیم 80
25 گفتند شرف المکان بالمکین... 52
26 اگر شهدا نبودند و بسیجی ها... 113
27 قطارها دیگر در کنتار دوکوهه نمی ایستند 146
28 زمین صبحگاه نیز هنوز در جستجوی رازداران خویش است 73
29 نهر های رحمات خاص حق جاری می شد 68
30 جا دارد که دوکوهه مزار عشاق باشد 121
31 تو را با خدا چه اهلی بود که ... 310
32 عمق وجود من با این سکوت راز آمیز آشناست 56
33 حسینیه حاج همت قلب دوکوهه است و 31
34 وقتی انسات عزادار است قلب بیش از همه در رنج است 88
35 هر که می خواهد ما را بشناسد داستان کربلا 58
36 حیات انسان هر سال در محرم تجدید می شود* 76
37 حسینه شهدا اکنون در جستجوی گم کرده ی 58
38 دوکوهه خاک و آب و در ودیوار هایش... 117
39 همین جا بود که عاشورا تکرار می شد 102
40 تو را دوست دارم ای دوکوهه 134
41 دوکوهه تو یک پادگان نیستی 124
42 دوکوهه تو خوب می فهمی که من چه می گویم 117
43 عالم محضر شهداست 48
44 یادآوران در جست و جوی گم گشته خویش 133
45 آری ما از این موهبت برخوردار بودیم...افق ها معنوی 209
46 آری ما از این موهبت برخوردار بودیم...پادگان دو کوهه 91
47 منافقین پنداشتند که آن عهد را که 106
48 خداحافظ دوکوهه ، ما میدانیم که تو... 124
49 حضرت سید الشهدا حسین بن علی (ع).. 139
50 با شهادت ابوالقاسم تعداد شهدا... 97
51 آدمی زاد اسیر خویشتن خویش است 46
52 جبهه های حق مجرای نور است که 37
53 آنچه در اینجا می گذرد، جلوه 30
54 از خانه ی شهدا ستون های نوری 121
55 شهدای دره بید همه کشاورز بودند 53
56 شهدای دره بید همه کشاورز بودند 28
57 امروز منتها الیه حاشیه اروند مرکز تاریخ است 82
58 آها با اشتیاق از میان گل و لای.. 130
59 دشمن در برابر ایمان جنود خدا.. 86
60 کجا از مرگ می هراسد آنکس که.. 144
61 دشمن برده ی ماشین است و تو 79
62 درگیری با دشمن ادامه دارد 157
63 خمپاره ای فرود می آید و ... 92
64 روز چهارم جاده های شهر فاو را ... 92
65 تانک ها صف کشیده اند و پیش می آیند 111
66 بچه ها متواضعانه و بی غرور می دانند که ... 137
67 خون حیات و شریان های جاده ها در تن سپاه عشق 62
68 لحظه ای نبود که جریان رفت و آمد قطع شود 118
69 از ترس آنکه شاعبه ای در نیتش وارد شود 81
70 در جبهه همه ی چهره ها آشناست 69
71 عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است - 1 145
72 عشق می گوید چگونه می توان خفت 64
73 طلایه داران سپاه صبح سر رسیدند 64
74 خون حیات از شریان های جاده ها در تن پر قدرت... 92
75 چهره ی لبنان زخم برداشته است و 125
76 نزدیک به نیم قرن از آوارگی می گذرد و 43
77 آیا فلسطینیان یک بار دیگر به سرزمینشان 172
78 دنیای جدید که دنیای حاکمیت استکبار است 83
79 تمثیل آنان در برابر نظام اسراییل 230
80 شهرک میدون، هویزه و خونین شهر دیگری است 166
81 عجب از عالم ظاهر که ما را در جست و جوی شهدا.. 63
82 رژیم اشغالگر قدس که نه تنها سیر توسعه خویش را... 108
83 ما در اندیشه بودیم که چگونه می توان از ظاهر لحظه ها... 159
84 وقتی انسان این بسیجی ها را بیرون از میدان نبرد 59
85 وقتی از او پرسیدیم چه آرزویی داری...ولایت 95
86 ما دریافتیم که خداوند همه این مسیر مار را برای دیدن... 132
87 آری خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است 101
88 نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار 28
89 آب که با عقل تسبیحی خود اهل حق را خوب 168
90 آتش انبوه دشمن بر خلیل گلستان شده است 93
91 در جهان امروز سخن گفتن از راه انبیاء 116
92 آنها منتظرند که ترس مرگ ما را به فرار وا دارد 73
93 اگر شهید نباشد، خورشید طلوع نمی کند 116
94 تکامل و تعالی انسان در مبارزه با شیطان است 81
95 بی سیم چی نشسته اقامه ی نماز می کند و 107
96 جنگ ادامه دارد آنچنان که 29
97 در جهان امروز، سخن گفتن از راه انبیاء 74
98 ما وارث انبیاء هستیم و غایات الهی آفرینش انسان.. 184
99 حیات عند الرب نقطه ی پایانی معراج بشریت است 72
100 جنگ ادامه دارد همچنان که هزاران سال است.. 76
101 آمریکا امروز مظهر اکبر شیطان 84
102 نفس حجاب است و برای رسیدن به * 182
103 تا چند روز دیگر از میان ایل قشقایی کسی نخواهد ماند 102
104 آنان که مانده اند شهر را به بهای اسارت.. 157
105 انعکاس غروب آفتاب در آبگرفتگی شلمچه 189
106 ریشه در کتاب های تاریخ نگاشتن.. 104
107 خون پیکره حق، در ول تاریخ از قلب عاشورا است 97
108 راه ها شریان هایی هستند که خون حیات را 67
109 جهادگران سپاه حضرت همزه سید الشهدا 71
110 در این سال های نخستین قرن پانزده هجری قمری 126
111 اگر شیطان بخواهد ما را از ابهامی که چون مه غلیظ 41
112 اگر آفاق وسیع دل های ما از آفتاب بی غروب... 144
113 رنگ، تعلق است و بی رنگی نفی تعلقات 94
114 آنگاه که چشم به روز گشودیم خود را در پناه حق یافتیم 89
115 وقتی انسان در فضای غفلت زده خامه های شهر 202
116 برای تحصیل رضای خدا یک روز باید 31
117 وقتی صدای دلنشین نوحه سعید.. 65
118 شب موعود فرا رسیده است و بچه ها 230
119 دیروز را به خاطر داری 139
120 هادی همان روز شهید شد... 96
121 آن شیخ را که با چراغ درجستجوی انسان 31
122 اگر کسی پنداشته است که می توان 86
123 صف طویل رزمندگان به سوی محوری که 73
124 آری، می بینی که طلسم دیو کفر شکسته 94
125 چیزی به پایان روز نمانده است 124
126 راستی قاسم در آن لحظات به چه می اندیشید 64
127 شب مردان حق این چنین می گذرد 77
128 پیام ما استقامت است و این 105
129 دیگر تا شهادت قاسم نیم ساعتی بیش نمانده است 99
130 اکنون که بار دیگر به این صحنه ها می نگریم 77
131 اینجاست آن مدرسه ای که تلمیذ های 144
132 همه آنها پرتو هایی از شمس وجود حق هستند 122
133 اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن 93
134 شب گنجینه ی رازهای نامکشوف 112
135 جهان هرگز باور نداشت که اینچنین روزهایی 155
136 هیچ راهی برای آنکه از آینده با خبر شویم 58
137 دانشجوی سال سوم کشاورزی دانشگاه باختران 52
138 اینجاست که باید ما را شناخت 69
139 در جزیره بوارین به یک ستون از رزمندگان برخوردیم 184
140 در مدخل جزیره ی بوارین 127
141 در حاشیه ی نخلستان های جزیره ی بوارین 96
142 رضا صدابردار بود و در همه عملیات ها حضور داشت 127
143 دل شکسته ی عاشق برای پرواز نیازی 31
144 اما نه، اینجا جای سکوت نیست 70
145 رضا اکنون بر زمان و مکان احاطه دارد 64
146 جنگ ما با شیطان از محراب نماز آغاز می گردد 77
147 محراب نماز میدان جنگ با قدرت های شیطانی است 96
148 پیام امیر، پیام استقامت است، استقامت امتی که 38
149 بر ما خورده مگیرید که چرا از 97
150 شهدا همه اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا 84
151 در نزدیکی پاسگاه شلمچه که بیش از چند ساعتی 135
152 قسمتی از وصیت نامه شهید حسن هادی بخش 1 99
153 قسمتی از وصیت نامه شهید حسن هادی بخش 2 156
154 قسمتی از وصیت نامه شهید حسن هادی بخش 3     180
155 دعای حسن مسستجاب شد، او از خود گذشت 165
156 شهادت پایان نیست، آغاز است 70
157 وقتی فرزندان ما در سایه ابر رحمتی که خداوند 68
158 طینت مردم اصفهان با حب محمد و آل محمد (ص) 45
159 لشگر مقدس امام حسین (ع) شهرت خط شکنی 141
160 رایحه ظهور موعود، دل شیفتگان حق را 59
161 آسمان اصفهان طلعت ستاره ی دیگری را جشن گرفته 28
162 آب آب است، خاک خاک است و شهر 38
163 در قلب شهر، خانه ایست که همچون قل 70
164 وقتی از این کانال ها که سنگر های 186
165 افسوس که چشم ظاهر بین راهی به سوی 103
166 از مدرسه شبانه نمونه و امتحان طبیعی تا 64
167 علمدار لشگر امام حسین (ع) 87
168 آنان که در باره او سخن گفته اند بر 2 چیز بیش از همه.. 141
169 یادگار حاج حسین خرازی پسری است که .. 97
170 مرگ آگاهی: نفس های انسان گام هاییست که... 607


  لینک های مرتبط:
1.

 درباره شهید آوینی (زندگی نامه،صدا،فیلم،عکس،مقالات،خاطرات و ...)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo