شهید آوینی


 

نمایش رادیویی روز واقعه بر گردان رادیویی از فیلم روز واقعه نوشته بهرام بیضایی است که : روایت مردی تازه مسلمان به نام شبلی است
که صدای هل من ناصر ینصرنی امام خود را می شنود و با شنیدن خبر شهادت مسلم مجلس عروسی خود
را ترک می کند که در بین راه با مشکلاتی روبرو میشود ...

 

ردیف

نمایش رادیویی «روز واقعه»

دانلود حجم (کیلو بایت)
1

قسمت اول

2,182
2 قسمت دوم 2,088
3 قسمت سوم 2,769
4 قسمت چهارم 2,690
5 قسمت پنجم 2,828
6 قسمت ششم 2,623


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo