شهید آوینی

ترجمه منظوم قرآن
( امید مجد )
ردیف

نام سوره

جزء اجرا

حجم
(KB)

1 ترجمه منظوم سوره فاتحه (حمد) 1 331
2 ترجمه منظوم سوره بقره 1 تا 3 39,402
3 ترجمه منظوم سوره آل عِمران 4 و 3 22,278
4 ترجمه منظوم سوره النِساء 4 و 5 و 6 23,556
5 ترجمه منظوم سوره المَائِده 7 و 6 17,844
6 ترجمه منظوم سوره الأنعام 7 و 8 21,844
7 ترجمه منظوم سوره الأعراف 9 و 8 21,641
8 ترجمه منظوم سوره الأنفال 9 13,517
9 ترجمه منظوم سوره التّوبه 11 و 10 30,251
10 ترجمه منظوم سوره یونس 11 20,248
11 ترجمه منظوم سوره هود 12 و 11 12,307
12 ترجمه منظوم سوره یوسف 12 و 13 21,548
13 ترجمه منظوم سوره الرّعد 13 9,505
14 ترجمه منظوم سوره إبراهیم 13 8,905
15 ترجمه منظوم سوره الحجر 14 7,783
16 ترجمه منظوم سوره النّحل 14 18,904
17 ترجمه منظوم سوره الإسراء 15 16,383
18 ترجمه منظوم سوره الکهف 16 و 15 16,703
19 ترجمه منظوم سوره مریم 16 10,203
20 ترجمه منظوم سوره طه 16 14,049
21 ترجمه منظوم سوره الأنبیاء 17 13,581
22 ترجمه منظوم سوره الحجّ 17 13,055
23 ترجمه منظوم سوره المؤمنون 18 10,975
24 ترجمه منظوم سوره النّور 18 12,923
25 ترجمه منظوم سوره الفرقان 19 و 18 5,473
26 ترجمه منظوم سوره الشّعراء 19 14,524
27 ترجمه منظوم سوره النّمل 20 و 19 11,730
28 ترجمه منظوم سوره القصص 20 13,989
29 ترجمه منظوم سوره العنکبوت 21 و 20 9,593
30 ترجمه منظوم سوره الرّوم 21 7,536
صفحه :   1  ،  2  ،  3  ،  4

برای دانلود کردن ترجمه های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo