شهید آوینی


چهل تلاوت برتر از قاریان جهان
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 احزاب آیه 43 تا 48 2,014 0:05:43
2 اعلی 1,705 0:04:50
3 آل عمران آیه 189 تا 195 7,269 0:17:42
4  آیه 14 تا 19 1,829 0:05:11
5  آیه 33 تا 41 10,001 0:28:26
6 انبیا آیه 101 تا 112 - قدر 5,648 0:16:03
7 انبیا آیه 101 تا 112 - طارق - بلد  آیه 1 تا 12 7,344 0:20:52
8 بقره آیه 284 تا 286 - نصر 10,730 0:26:09
9 بلد آیه 1 تا 18 2,140 0:06:04
10 بروج آیه 11 تا 22 - علق 1,892 0:05:22
11 ابراهیم آیه 31 تا 41 8,883 0:25:15
12 انسان آیه 1 تا 18 3,328 0:09:27
13 اسرا آیه 15 تا 23 3,615 0:08:48
14 فجر آیه 27 تا 30 - بلد - لیل 6,603 0:18:46
15 فتح آیات 28 و 29 2,772 0:06:44
16 فرقان آیه 61 تا 71 2,568 0:07:17
17 فصلت آیه 1 تا 12 3,313 0:09:24
18 قارعه - همزه - توحید 7,889 0:05:21
19 قصص آیه 5 تا 28 - قلم - قدر 18,291 0:44:35
20 حدید آیه 25 تا 29 8,472 0:20:38
21 حمد 1,079 0:03:03
22 حشر آیه 18 تا 24 - کورت - فجر آیه 27 تا 30 9,870 0:28:03
23 هود آیه 36 تا 49 14,115 0:40:08
24 کهف آیه 32 تا 47 6,411 0:18:13
25 مومنون آیه 1 تا 29 10,233 0:29:05
26 مطففین آیه 22 تا 28 - شمس 3,234 0:07:52
27 مزمل آیه 8 تا 15 2,147 0:06:05
28 مزمل آیه 15 تا 19 1,823 0:05:10
29 نبا آیه 31 تا 40 2,204 0:06:15
30 نجم آیه 32 تا 62 - قمر آیه 1 تا 14 - الرحمن آیه 1 تا 29 15,173 0:43:08
31 نازعات آیه 26 تا 39 2,746 0:07:48
32 نساء آیات 34 و 35 2,478 0:07:02
33 نساء آیه 74 تا 76 2,894 0:07:02
34 نساء آیه 135 تا 147 6,578 0:18:42
35 ص آیه 26 تا 40 3,757 0:10:40
36 سجده آیات 5 و 6 1,781 0:05:03
37 تکویر آیه 1 تا 21 1,538 0:04:21
38 طارق 1,676 0:04:45
39 طور آیات 48 و 49 - نجم 11,223 0:31:54
40 واقعه آیه 1 تا 40 12,373 0:30:09
41 زخرف آیه 68 تا 89 - دخان آیه 1 تا 8 - قدر 10,643 0:30:15
42 زمر آیه 61 تا 75 - توحید 7,587 0:21:34

 کلیدی: تلاوت های مشهور قرآن ، تلاوت های مجلسی ، دانلود صوتی قرآن
برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید,

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo