شهید آوینیاستاد سعید طوسی

 
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 انعام 120 تا 127 1,152 00:07:51
2 نازعات 40 تا آخر 408 00:02:45
3 بقره 284 تا آخر 884 00:06:00
4 بقره 106 تا 121 2,086 00:14:13
5 یونس 37 تا 56 2,108 00:14:22
6 یونس 104 تا آخر 1,378 00:09:23
7 شمس 1 تا 9 336 00:02:16
8 نور 34 تا 38 1,994 00:13:35
9 انسان 1 تا 18 و سوره بینه آیات 7 و 8 1,634 00:11:08
10 بقره 155 تا 157 266 00:01:49
11 بینه آیه 7 و 8 368 00:02:30
12 آیات آخر سوره بینه 372 00:02:31
13 فصلت 30 تا 36 1,546 00:10:32
14 نبأ 31 تا 36 376 00:02:34
15 نور 34 و 35 2,024 00:13:48
16 یونس 57 تا 70 1,606 00:10:57
17 یونس 24 تا 36 2,128 00:14:31
18 یونس 1 تا 12 1,658 00:11:18
19 افلا تتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله ... 74 00:00:30
20 سوره ی مبارکه نور آیات 35تا38 و نبأ آیات31تا36 2,532 00:17:15


برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo