شهید آوینیاستاد حسین کرمی

 
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شعراء 141-159 1,133 00:07:42
2 نحل 125 تا آخر،اسراء 1-3 891 00:06:03
3 بقره 168-173 1,044 00:07:06
4 ابراهیم 23-31 1,289 00:08:46
5 مؤمنون 1-11 596 00:04:02
6 نساء 171-173 753 00:05:06
7 عنکبوت 41-46 895 00:06:05
8 شعراء52-68 1,048 00:07:07
9 نمل 7-14 995 00:06:45
10 انبیاء 72-76 785 00:05:20
11 انفال 30-37 1,272 00:08:39
12 آل عمران 26-30 1,090 00:07:24


برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo