شهید آوینی

احمد احمد نعینع

 
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 احزاب ،آیه 28 تا 38 ،علق ،آیه 1 تا 5 ،عادیات ،آیه 1 تا 11 4,963 0:27:33
2 مریم ،آیه 1 تا 36 5,986 0:33:14
3 زمر ،آیه 61 تا 75 ،غافر ،آیه 1 تا 3 ،ضحی ،آیه 1 تا 11 ،انشراح ،آیه 1 تا 8 7,076 0:39:17
4 فجر ،آیه 1 تا 30 ،بلد ،آیه 1 تا 20 ،شمس ،آیه 1 تا 15 5,321 0:29:32
5 لیل ،آیه 1 تا 21 1,113 0:6:10

(منبع:سایت تلاوت)

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo