شهید آوینی

عباس امام جمعه

 
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مومنون 93 تا 118 1,786 0:11:34
2 نور 35 تا 40 1,204 0:07:35
3 زمر 1 تا 5 798 0:04:49
4 انفال 22 تا 40 1,016 0:06:51
5 واقعه 27 تا 74 2,414 0:10:16
6 مومنون 93 2,387 0:10:09
7 نور 35 تا 40 1,610 0:06:51
8 زمر 41 تا 46 1,069 0:04:32
9 روم 17 تا 27 1,642 0:06:59
10 نور 41 تا 46 1,239 0:05:15
11 نجم 1 تا 25 1,285 0:05:27
12 انفعال 22 تا 40 1,361 0:05:47
13 احقاف 1 تا 10 1,443 0:06:08
14 بقره 87 تا 95 1,854 0:07:53
15 حج 38 تا 41 739 0:03:08
16 احزاب 57 تا 62 878 0:03:43
17 اسراء 77 تا 84 870 0:03:41
18 حج 38 تا 41 694 0:02:56
19 قصص 68 تا 73 830 0:03:31
20 مائده 51 تا 56 643 0:02:43
21 مائده 57 تا 62 801 0:03:23
22 اسراء 77 تا 84 875 0:03:43
23 انعام 154 تا 157 422 0:01:46
24 بقره 214 تا 216 1,155 0:04:54
25 حج 65 تا 76 2,377 0:10:07
26 زاریات 1 تا 23 1,417 0:06:01
27 سجده 1 تا 11 1,278 0:05:25
28 قاف 31 1,614 0:06:52
29 مومنون 7 تا 51 2,182 0:09:17
30 مائده 82 تا 120 326 0:01:22
31 مومنون 7 تا 51 3,422 0:14:34
32 هود 110 2,180 0:09:16
33 بقره 94 تا 101 2,268 0:09:39
34 صافات 75 تا 113 2,642 0:11:15
35 مومنون 51 تا 69 2,016 0:08:34

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo