شهید آوینیابتهال استاد محمد صدیق منشاوی
ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

1 یا سیدی یا رسول الله... 291,1

برای دانلود کردن ترجمه های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo