شهید آوینیبحث درباره فرقه های نو ظهور و گرایش جوانان به این فرقه ها

بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
ردیف توضیحات حجم
(KB)
زمان
1 جوان و فرقه های نوظهور - 18 آبان 1390 3,912 0:44:27
2 جوان و فرقه های نوظهور - 12 آبان 1390 3,607 0:40:59
3 جوان و فرقه های نوظهور - 05 آبان 1390 3,576 0:40:40
4 جوان و فرقه های نوظهور - 28 مهر 1390 3,844 0:43:40
5 جوان و فرقه های نوظهور - 21 مهر 1390 3,922 0:44:34
6 جوان و فرقه های نوظهور - 14 مهر 1390 3,922 0:44:34
7 فرقه های نوظهور - 7 مهر 1390 3,961 0:45:01
8 فرقه های نوظهور - 31 شهریور 1390 3,835 0:43:34
 

پخش شده از رادیو معارفCopyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo