شهید آوینی
 

بحث در مورد "انتخابات و مشاركت در مسائل اجتماعي و سياسي"

بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
ردیف توضیحات تاریخ پخش حجم
(KB)
زمان
1 انتخابات (ضرورت حضور جوانان در صحنه انتخابات) 92/03/23 4,630 0:39:28
2 انتخابات - ضرورت حضور جوانان در صحنه سياسي و اجتماعي 92/03/16 4,631 0:39:29
3 انتخابات 92/03/09 4,686 0:39:57
4 مشاركت زنان در مسائل اجتماعي اجتماعي و سياسي (انتخابات) 92/03/02 4,497 0:38:20
5 اهميت مشاركت جوانان در عرصه هاي سياسي و اجتماعي (انتخابات) 92/02/26 4,456 0:37:59
 

پخش شده از رادیو معارفCopyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo