شهید آوینی

 

پرسمان با موضوع: "آب یعنی زندگی"
کارشناسان : حجت الاسلام قرائتی و ابراهیمی

بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
ردیف توضیحات حجم
(KB)
زمان
1 آب یعنی زندگی - جلسه اول - 93/05/11 - حجت الاسلام ابراهیمی 2,459 00:10:09
2 آب یعنی زندگی - جلسه دوم - 93/05/13 - حجت الاسلام ابراهیمی 2,482 00:10:15
3 آب یعنی زندگی - جلسه سوم - 93/05/18 - جناب آقای توکلی 2,470 00:10:12
4 آب یعنی زندگی - جلسه چهارم - 93/05/20 - جناب آقای توکلی 2,319 00:09:33
5 آب یعنی زندگی - جلسه پنجم - 93/05/25 - حجت الاسلام ابراهیمی 2,383 00:09:50
6 آب یعنی زندگی - جلسه ششم - 93/05/27 - حجت الاسلام قرائتی 2,221 00:09:08
7 آب یعنی زندگی - جلسه هفتم - 93/06/01 - حجت الاسلام ابراهیمی 2,363 00:09:45
8 آب یعنی زندگی - جلسه هشتم- 93/06/03 - حجت الاسلام قرائتی 2,214 00:09:26
9 آب یعنی زندگی - جلسه نهم - 93/06/08 - حجت الاسلام قرائتی 2,432 00:10:02
10 آب یعنی زندگی - جلسه دهم - 93/06/10 - مهندس حاج حسینی 2,251 00:09:16
11 آب یعنی زندگی - جلسه یازدهم - 93/06/15 - مهندس حاج حسینی 2,313 00:09:32
12 آب یعنی زندگی - جلسه دوازدهم - 93/06/17 - حجت الاسلام ابراهیمی 2,357 00:09:43
13 آب یعنی زندگی - جلسه سیزدهم - 93/06/22 - حجت الاسلام ابراهیمی 2,439 00:10:04
14 آب یعنی زندگی - جلسه چهاردهم - 93/06/24 - حجت الاسلام ابراهیمی 2,434 00:10:03
15 آب یعنی زندگی - جلسه پانزدهم - 93/06/29 - حجت الاسلام ابراهیمی 2,407 00:09:56
16 آب یعنی زندگی - جلسه شانزدهم - 93/07/05 - مهندس امینی 2,290 00:09:26
17 آب یعنی زندگی - جلسه هفدهم - 93/07/07 - مهندس امینی 2,434 00:10:03
18 آب یعنی زندگی - جلسه هجدهم - 93/07/12 - سرکار خانم ابتکار 2,280 00:09:23
19 آب یعنی زندگی - جلسه نوزدهم- 93/07/14 - سرکار خانم ابتکار 2,357 00:09:43
20 آب یعنی زندگی - جلسه بیستم - 93/07/19 - جناب آقای اسلامی 2,418 00:09:59
21 آب یعنی زندگی - جلسه بیست و یکم - 93/07/21 - مهندس اسلامی 2,425 00:10:09
22 آب یعنی زندگی - جلسه بیست و دوم - 93/07/26 - مهندس حاج حسینی 2,286 00:09:25
23 آب یعنی زندگی - جلسه بیست و سوم - 93/07/28 - مهندس حاج حسینی 2,427 00:10:01
24 آب یعنی زندگی - جلسه بیستو چهارم - 93/08/03 - مهندس راعی 2,421 00:09:59
25 آب یعنی زندگی - جلسه بیست و پنجم- 93/08/05 - مهندس راعی 2,219 00:09:08
 

پخش شده از رادیو معارفCopyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo