شهید آوینی

ناله های فراق - در فراق یار

در فراق امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

حاج حسن خلج
 
ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 ابر بهارم یابن زهرا (جدید) 1,501 0:04:15
2 اگر از وسوسه نفس و هوا دور شوی ... 542 0:01:32
3 به سر شوق سر کوی تو دارم 2,528 0:07:11
4 کاشکی خاک حریم حرمت میبودم 1,906 0:05:25
5 یا رب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید 3,474 0:09:52
6 صبا اگر گذری افتدد به کشور دوست 2,474 0:07:02
7 عزیزم کاسه چشمم سر آیه 2,642 0:07:30
8 نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل ... 2,234 0:06:21
9 به دل مهر مه روی تو دیرم 2,048 0:05:49
10 عمریست ز هجران تو من حوصله کردم 1,984 0:05:38
11 اگر با درد هجرت سر نمیکردم چه میکردم 3,366 0:09:34
12 شعر خوانی 3,906 0:11:06
13 به ملک جان و جهان سلطنت به نام تو شد 3,326 0:09:27
14 پسر زهرا کمکم دلم ازین و از آن سیر میشود 3,328 0:09:27
15 ناله های فراق 1,712 0:04:52
16 روا بود که گریبان ز هجر پاره کنم 1,442 0:04:06
17 ذکر بلبل همه آن است که گل شد یارم 2,100 0:05:58
18 بت من کعبه من دلبر من 1,023 0:05:48
19 صبا اگر گذری  افدت به کشور دوست 975 0:05:31
20 ز هر کسی که گرفتم سراغ خانه تو 728 0:04:07
21 تحمل گفتی و من هم که کردم سالها 1,065 0:06:02
22 غم بسی هست و همه عشق تو بسیار تر است 1,342 0:07:36
23 نمی دونم دلم دیوونه کیست 1,326 0:07:31
24 دریای من کنار تو آسوده از غمم 1,132 0:06:25
25 شاید امشب رفتی به شهر دمشق 1,812 0:05:08
26 بیا بیا که سوختم ز حجر روی ماه تو 1,119 0:06:20
 

برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید,


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo