شهید آوینی

ناله های فراق - در فراق یار


در فراق امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

حاج منصور ارضی
 
ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 عقده گشایم از دل و بگویم از درد نهان 1,598 0:04:32
2 ز دست خود سیه پرونده دارم 1,570 0:04:27
3 نشد آخر بمیرم از فراقت 2,128 0:06:02
4 سوی عاشق دل خسته ات گهی نظری 3,792 0:10:46
5 ای آینه تمام نمای ایزد 1,190 0:03:22
6 آشیانه من مسکین نه صفایی دارد 2,914 0:08:17
7 من که از روز ازل عاشق وشیدای تو ام 2,032 0:05:46
8 نگارا دیگر این دل بی قرار است 2,930 0:08:19
9 منزل و ماوای تو کجا بود ای حبیب 3,114 0:08:51
10 مهدی زهرا امید دیدنت دارم هنوز 2,508 0:07:07
11 ای به خاک قدمت جان دهم ای دلبر من 1,596 0:04:32
12 ز هجران تو در دل ناله دارم 3,024 0:08:35
13 عاشق بیچاره منم 2,580 0:07:20
14 ناله های فراق 5,132 0:14:35
15 بس که از عشق تو من کم خواندم باز از قافله ات جا ماندم 5,094 0:14:29
16 یابن طه یابن یاسین یابن نور 852 0:02:25
17 از غم عشق تو آقا میسوزم 5,262 0:14:57
18 باز امشب حق صدایم کرده است 5,244 0:14:54
19 بیا مهدی بیا دورت بگردم 5,576 0:15:51
20 ابا صالح ابا صالح ابا صالح 5,570 0:15:50
21 ناله های فراق 4,950 0:14:04
 

برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید,


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo