شهید آوینی

اشعار مرحوم آغاسی
ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 هر کسی کسی دارد یار نو رسی دارد 502 0:02:50
2

کیست علی حیدر دُلدُل سوار

727 0:04:07
3 روز و شب گویم به آوای جلی 681 0:03:51
4 از ذکر علی مدد گرفتیم 180 0:01:00
5 علی امام من است و منم غلام علی 492 0:02:46

برای دانلود کردن صداهای فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo