شهید آوینی

مدیحه ها و مولودی های امام سجاد (ع)

میلاد امام سجاد (علیه السلام) سال 98

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(MB)

زمان(دقیقه)
1 من هوایی یارم در هوای دیدارم (سرود جدید) 11,460 00:11:59
2 شب شور و شب مستی (مدح) 8,305 00:08:37
3 شهربانو، بانوی شه (سرود جدید) 9,107 00:09:29
4 فطرس بیا شور حسینی (سرود جدید) 8,200 00:08:31

2. سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(MB)

زمان(دقیقه)
1 خوش به حال دل خراب من (سرود جدید) 2,794 00:02:41
2 تو داماد ایرانی ما شدی (مدح) 13,083 00:13:40
3 سلام نور عبادت سلام کوه شهامت (سرود جدید) 4,463 00:04:28
4 جانم چه آقایی چه فرزندی (سرود جدید) 5,448 00:05:31
5 دل من مست مست مسته (سرود جدید) 2,724 00:02:37
 

3. حاج محمد طاهری

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(MB)

زمان(دقیقه)
1 ای جام و باده ام (سرود جدید) 23,949 00:09:50
2  ساقی قدحی باز مرا (مدح) 17,527 00:07:08
3  ای که سفیر کربلایی (سرود جدید) 19,350 00:07:56
4  خدای عالی اعلا (مدح) 28,424 00:11:46
5  ارباب پسر دار شد (سرود جدید) 22,139 00:09:04
6  مست و قلندر مست مستم (سرود) 5,983 00:02:12
7  بالا نشسته ای و جهان زیر دست تو (سرود) 3,008 00:00:56
8 ولایتش اصول دینه (شور) 4,994 00:01:44
 
میلاد امام سجاد (علیه السلام) سال 97

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(MB)

زمان(دقیقه)
1 بخش اول - سرود ( با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی ) 4 1
2 بخش دوم - سرود ( ای همسر سلطان دین ) 21 8
3 بخش سوم - مدح ( خدای عالی اعلا ندارد از تو عالی تر ) 18 7
4 بخش چهارم - سرود ( نغمه ی زیر و بم تویی ) 19 8

 

میلاد امام سجاد (علیه السلام) سال 96

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(MB)

زمان(دقیقه)
1 بخش اول - سرود ( من روز و شبمُ تو فکر تو باشم ) 9 4
2 بخش دوم - سرود ( باز به عشق تو من و شور و شیدایی ) 15 6
3 بخش سوم - مدح ( راز و نیازِ امشبم تأثیر دارد ) 15 6
4 بخش چهارم - سرود ( عالم در پناه تو محو روی ماه تو ) 15 6
5 بخش پنجم - مدح ( ما همان یا کریم بام شما ) 18 8
6 بخش ششم - سرود ( شب شبِ زین العابدینِ ) 22 9

 

میلاد امام سجاد (علیه السلام) سال 95

1. حاج محمدرضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 سروری ارباب زاده مسته نوکریته ایران (سرود ، سال 95) 7,602 0:08:01
2 ساقی می بده که مرا زیر و رو کنند (سرود ، سال 95) 5,568 0:05:51
3 می زنم باده امشب آقا زاده (سرود ، سال 95) 5,975 0:06:22
4 به دفتر قلم شعر تر میگذارم سپس (مدیحه سرایی ، سال 95) 13,771 0:14:36
5 من اهل حسین آبادم من مجنون مادر زادم (سرود ، سال 95) 6,094 0:06:25
6 دلربا علی یا علی حق نما علی یا علی (سرود ، سال 95) 6,475 0:06:49
7 باز هوای نجفت نجفت آرزوست (سرود ، سال 95) 3,539 0:03:41
8 منم به قبله رو کنم به عشق روی او کنم (سرود ، سال 95) 9,640 0:10:11

2. حاج حسین سیب سرخی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 من ز خود هیچ ندارم (مدح ، سال 95) 7,986 0:08:31
2 خدا آرزوی علی را براورد (مدح ، سال 95) 9,756 0:10:24
3 عشق خدا اومد (سرود ، سال 95) 7,998 0:08:45
4 عشقت و به دنیا نمیدم (سرود ، سال 95) 8,521 0:09:05
5 تو یم غیرت و ایثار و وفایی (سرود ، سال 95) 4,267 0:04:33
6 ثانیه ثانیه اسم تو رو لبه (شور ، سال 95) 1,386 0:01:28
7 حب الحسین(علیه السلام) (شور ، سال 95) 3,612 0:03:51
8 یک جهان نوشت علی(علیه السلام) (سرود ، سال 95) 7,258 0:07:44

3. حاج روح الله بهمنی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 ماییم مست جام تو یا زین العابدین (مدح ، سال 95) 18,498 0:19:38
2 آهوی در دام و درگیر صیادم (سرود ، سال 95) 5,421 0:05:41
3 تو علی و هم اسم مولایی (سرود ، سال 95) 6,681 0:07:02
4 بمولا علی مولا (سرود ، سال 95) 3,929 0:04:06

 

میلاد امام سجاد (علیه السلام)

1. حاج محمدرضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 اومده آیینه ی خدا (سال 93) 3,019 0:10:02
2 ایوان نجف عجب صفایی دارد (سال 93) 1,324 0:04:15
3 بنا نیست امروز افسرده باشیم (سال 93) 2,617 0:08:40
4 خوب میدونی که غلام (سال 93) 3,058 0:10:10
5 پر میکنیم از می گلوی باده ها را (سال 93) 4,094 0:13:42
6 نیایش لم یزلی ادامه سینجلی (سال 93) 3,247 0:10:49
7 اومده آیینه خدا اومده پیغمبر دعا (سال 93) 2,557 0:08:27
8 نشیب های دل من فراز میخواهد(جدید سال 91) 5,518 0:23:30
9 ولادت امام العارفین علی اومد دوباره تو مدینه (جدید سال 91) 4,745 0:20:13
10 ترانه سبز دعایی ، جانشین خوب خدایی 3,414 0:09:42
11 مدینه توی آیینه داره حیدرو می بینه 5,196 0:14:46
12 دسته دسته باز ملائک گل میارند برای ارباب 1,240 0:07:11
13 ز اوج آسمان ها، ملائک گل فشان (جدید،سال 83) 4,088 0:11:25

2. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 نغمه سر کن که جان دین آمد (مدیحه سرایی ، سال 94) 4,004 0:11:10
2 حق پرستی می و سبو سجاد  (مدیحه سرایی ، سال 94) 3,588 0:09:59
3 ببین داره میباره نقل عشق  (سرود ، سال 94) 2,556 0:07:03
4 این دنیا قشنگه با تو (سرود ، سال 94) 7,407 0:20:50
5 ز بام علی به آسمان متصلم (سال 93) 9,179 0:12:56
6 دست کریم حسینه فوز عظیمه حسینه (سال 93) 7,515 0:10:34
7 مادر شدن سیده نساءعالمین و ... (سال 93) 13,893 0:19:38
8 سجادت عرش اعلا وتو دستات (سال 92) 4,870 0:13:50
9 امروز را که میهمان آسمانم (سال 91) 5,543 0:18:54
10 دلبری که خرید دل ها را (سال 91) 2,445 0:10:25
11 ای گل زیبای حسین (سال 91) 3,154 0:13:26
12 قدم بزن که دل هامون به زیر پاهای تو (سال 91) 1,227 0:05:13
13 به لبم رسیده جانم (سال 91) 1,489 0:06:20
14 به عشقش صد تا لیلی کوچه گرد (سال 89) 1,990 0:08:42
15 میگن که خدا به ارباب یه پسر داده مثل مهتاب(سال 87) 5,121 0:14:33
16 جام اگه شمای تو باشه می حلاله (سال86) 5,435 0:15:11
17 تو عالم رؤیا و مستی،به دل خرابم نشستی (سال 85) 1,840 0:10:45
18 میلاد تو  با اشک ، تو همزاد سرشتی 1,163 0:06:35

3. سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 بنفسی انت ای سر تا قدم (سال 93) 3,233 0:10:46
2 سرود خوانی (سال 93) 2,635 0:08:43
3 امشب عاشقا لیلا اومده (جدید سال 91) 8,687 0:09:15
4 نشیب های دل من فراز میخواهد (جدید سال 91) 11,614 0:12:23
5 خبر اومد یه پهلوون اومد (جدید سال 91) 9,011 0:09:36
6 دل عاشقم میخونه (جدید سال 91) 3,553 0:03:47
7 دیوونت به و الله هستم (جدید سال 91) 4,813 0:05:07
8 عاقلا واسه مادعا نکنید (جدید سال 91) 950 0:01:00
9 السلام علی الساقی العطاشا (جدید سال 89) 2,430 0:10:38
10 امشب که شب میلاد بهاره،یک آسمون ماه و ستاره 1,140 0:06:39

4. سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 کسی که از دنیا بی نیازه (جدید سال 91) 2,260 0:06:24
2 امروز را که میهمان آسمانم (جدید سال 91) 3,654 0:12:27
 

5.حاج سعید حدادیان

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 هوای می کردم الهی فدات شم (جدید،سال 83) 3,448 0:09:37
2 تو جلوه طلوع اولی .. علی علی 3,112 0:08:50
3 شب، شب شور و شب، شب مستی 1,420 0:08:15
4 امشب جهان را جلوه حق الیقین است 1,720 0:10:00
 

6. احمد نیکبختیان

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 سر زده شب ظهور 1,663 0:07:04
2 آسمون پر از نوره ،عالمین چه پر شوره 3,148 0:08:56
3 روی دستا مهتاب، ستاره محبت شده بی تاب 3,816 0:10:50
4 وای اگه دستمو نگیری 4,278 0:12:09
5 کبوتر آرزوهام پَر می گیره تا مدینه   1,770 0:10:18

7. روح الله بهمنی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 دوباره آمد به دنیا یه مرتضی علی دیگر 6,639 0:22:38

8. ابوالفضل بختیاری

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 شد دلم حسین آباد، شد دلم ز غم آزاد 5,424 0:15:25

9. امین مقدم

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 به جلوه می آید، ماه دل آرایی 2,177 0:06:11

10. مهدی مختاری

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 بین شهرای بهشتی حیدر آباد یه طرف 1,825 0:05:11

11. حاج منصور ارضی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 آقام امام سجّاد 724 0:04:06

12.محمد حسین حدادیان

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
3 اهل دو عالم همه در شور و شینه،مژده مژده که جشن علی بن الحسین 804 0:03:25
4 بحر موّاج ولاء را گوهری پیدا شد 1,400 0:06:07
5 تمومی آسمونا پر همه به شور و شین 1,760 0:10:14

13. حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 دیده ای که مگر قامت (سال 93) 783 0:02:24
2 نم نم بارونو دلهای مجنون (سال 93) 2,075 0:06:49
3 ماه عشق است و ماه عشاق (سال 93) 3,675 0:12:16
4 تو جون بخواه از من (سال 93) 3,722 0:12:26
1 یادگار عزیزم ، که زنده موند با همّتش ، نهضت کرب و بلا 639 0:01:47

14. حاج حسین سازور

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 مولا مولا یا علی بن الحسین 1,260 0:07:20

15. حسین سیب سرخی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 نمک بارون لبت ، وقتی که می خنده 1,060 0:06:10

16. مرحوم مؤذّن زاده اردبیلی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 هستم ای اهل یقین ، عبد زین العابدین 659 0:03:42

17. حاج عبدالرضا هلالی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 گل پسری زیبا چون شاخه ی شمشاد آمد 556 0:04:06

18. بقیه مداحان6369

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 شام غم شده سحر ، از آسمون میاد خبر 1,745 0:04:57

برای دانلود کردن مدیحه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 
سوم و چهارم شعبان میلاد امام حسین (ع)
میلاد حضرت ابوالفضل (ع)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo