شهید آوینی


ادعیه و زیارات

ادعیه و زیارات (به تفکیک نام مداحان)

حاج رضا نبوی،استاد نورایی، سازگار رفیعی، انصاریان، هاشمی نژاد، مرشد لو، کافی، رستگار، سید ولید المزیدی، حاج صادق آهنگران
محمد اصفهانی، میثم تمار، حاج ماشاءالله عابدی، علی یوسف و دیگر مداحان

سید حسن نصرالله:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای ابو حمزه ثمالی 3,329 0:09:26

استاد نورایی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مناجات استاد نورایی قبل از نماز صبح در پادگان دو کوهه (جدید) 26,254 01:29:36

سعید طوسی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت اربعین (جدید) 2,717 0:09:15
2 صلوات حضرت زهرا (س) 170 0:04:23

امیر رضا عرب:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت اربعین (جدید) 2,683 0:11:25

حاج احمد چینی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت اربعین (جدید) 4,506 0:19:12

حسین سیمرغ:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت وارث (جدید) 2,441 0:06:55

حاج محمد نصر آبادی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت وارث (جدید) 1,703 0:04:49

رضا سبحانی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت وارث (جدید) 2,099 0:05:57

صفی خوانی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت وارث (جدید) 2,404 0:06:49

نزار القطری:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای کمیل 5,734 0:24:26

حسن زاده:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 صلوات حضرت زهرا (س) 1,140 0:07:22
2 صلوات امام موسی کاظم (ع) 940 0:01:59
3 صلوات حضرت رسول (ص) 863 0:06:38

حاج رضا نبوی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای کمیل - قسمت اول 5,354 0:30:09
2 دعای کمیل - قسمت دوم 5,445 0:30:57

سازگار:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای توسل 4,909 0:27:35

جواد رفیعی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای عرفه (جدید) 5,842 0:49:49
2 دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت 1 6,465 0:36:45
3 دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت 2 6,215 0:35:21

انصاریان:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1
شیخ حسین انصاریان (جدید)
20,728 01:28:06
2 انصاریان (قسمت اول) 6,463 0:36:27
3 انصاریان (قسمت دوم) 7,109 0:40:25
4 دعای ندبه 8,959 0:50:56
5 دعای کمیل - قسمت اول 4,065 0:22:49
6 دعای کمیل - قسمت دوم 6,951 0:39:31

هاشمی نژاد:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای کمیل - قسمت اول 4,387 0:24:39
2 دعای کمیل - قسمت دوم 5,310 0:30:11

مرشد لو:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای جوشن کبیر 9,461 1:04:34

شیخ احمد کافی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای سمات 9,525 0:40:36
2 دعای کمیل 6,988 0:29:48
3 دعای کمیل 4,334 0:29:31
4 دعای ندبه 5,620 0:31:58
5 حدیث کسا 2,164 0:12:01

رستگار:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای توسل 10,575 1:00:09

سید ولید المزیدی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای توسل 1,128 0:18:15
2 مناجات شعبانیه 1,247 0:20:11
3 دعای عهد 588 0:09:27
4 صلوات ماه شعبان 351 0:05:35

حاج صادق آهنگران:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای توسل 1,370 0:22:12
2 زیارت عاشورا 5,882 0:33:10

محمد اصفهانی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای سحر 3,483 0:14:50
2 دعای ماه رجب (همخوانی) 735 0:03:06

میثم تمار:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت اول) 2,992 0:09:57
2 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت دوم) 2,992 0:09:57
3 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت سوم) 2,992 0:09:57
4 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت چهارم) 2,992 0:09:57
5 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت پنجم) 2,992 0:09:57
6 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت ششم) 2,250 0:07:39

مسلم زمانیان:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت عاشورا 2,610 0:11:05

حاج ماشاءالله عابدی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت اول) 8,998 0:38:23
2 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت دوم) 10,992 0:46:35
3 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت سوم) 10,116 0:43:09

علی یوسف:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت امین الله (امیرالمومنین) 329 0:05:14
2 زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) 258 0:04:04

شیخ احمد:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت حضرت زینب (س) 1,354 0:07:40

مهدی صدقی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زيارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) 1,035 0:04:23

اباذر:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت حضرت زهرا (س) 1,959 0:08:20

اباذر واحدی:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای فرج 710 0:02:01

متفرقه:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت وارث 2,754 0:11:43
2 زیارت رجبیه 287 0:02:56
3 اللهم هذا شهر رمضان 3,946 0:29:52
4 اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام 293 0:02:11
5 یا علی و یا عظیم ... 750 0:02:32
6 اللهم ادخل علی اهل القبور السرور 794 0:02:41
7 دعای کمیل 1,812 0:29:22
8 دعای مشلول 1,263 0:20:27
9 دعای جوشن کبیر (قسمت اول) 1,240 0:20:05
10 دعای جوشن کبیر (قسمت دوم) 1,242 0:20:07
11 مناجات شعبانیه 1,467 0:23:46
12 دعای سحر 561 0:09:00
13 دعای افتتاح 2,034 0:32:58
14 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت اول) 1,242 0:20:07
15 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت دوم) 1,244 0:20:09
16 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت سوم) 1,971 0:31:59
17 دعای فرج 228 0:03:36
18 دعای عهد 542 0:08:42
19 حدیث شریف کساء 1,800 0:29:12
20 حدیث شریف کساء 937 0:15:09
21 دعای جوشن کبیر2 16,570 1:10:40
22 دعای جوشن کبیر3 17,351 1:14:00
23 زیارت حضرت رسول اکرم (ص) 415 0:06:38
24 زیارت مطلقه امیرالمؤمنین 4,153 0:44:19
25 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) 577 0:06:05
26 زیارت حضرت زهرا (س) 722 0:11:38
27 زیارت حضرت زهرا (س) 460 0:07:22
28 صلوات حضرت زهرا (س) 535 0:02:15
29 زيارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع) 156 0:02:25
30 زيارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع) 837 0:03:32
31 صلوات امام حسن و امام حسین 1,620 0:06:53
32 زیارت عاشورا 956 0:15:26
33 زیارت وارث (زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام) 369 0:05:53
34 زیارت امام حسین (ع) 485 0:07:46
35 زيارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق عليهم السلام
198 0:03:06
36 صلوات امام محمد باقر (ع) 408 0:01:43
37 توسل به امام محمد باقر (ع) 252 0:01:03
38 زيارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق عليهم السلام
198 0:03:06
39 زيارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق عليهم السلام
198 0:03:06
40 زيارت امام جعفر صادق (ع) 524 0:08:24
41 زیارت امام موسی کاظم (ع) 705 0:11:22
42 صلوات امام رضا (ع) 426 0:01:47
43 قسمتی از دعای توسل 267 0:01:07
44 وداع با امام رضا 140 0:01:09
45 در هنگام وارد شدن به حرم 17,744 0:18:55
46 زیارت امام جواد (ع) 1,042 0:03:32
47 زیارت امام جواد (ع) 2,022 0:06:52
48 زیارت امام جواد (ع) 762 0:02:37
49 صلوات امام جواد (ع) 400 0:01:41
50 توسل به امام جواد 267 0:01:07
51 زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 1 1,139 0:12:06
52 زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 2 542 0:05:44
53 زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 3 380 0:03:59
54 توسل به امام موسی کاظم (ع) 567 0:01:11
55 زیارت مشترک کاظمین 534 0:05:38
56 صلوات امام هادی 880 0:02:29
57 زیارت امام حسن عسگری (ع) 1,215 0:19:39
58 صلوات امام حسن عسگری (ع) 348 0:01:27
59 توسل به امام حسن عسگری (ع) 287 0:01:12
60 زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) 265 0:04:12
61 زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) 931 0:15:01
62 زیارت حضرت عباس (ع) 899 0:14:31
63 زیارت حضرت رقیه (س) 236 0:03:44
64 زیارت حضرت معصومه (س) 593 0:09:33
65 زیارت حضرت معصومه (س) 458 0:07:20
66 زیارت حضرت معصومه (س) 508 0:05:21
67 ترجمه زیارت حضرت معصومه (س) 946 0:07:40
68 زیارت رجبیه 287 0:02:56
69 توسل به امام حسین (ع) 280 0:01:09

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo