شهید آوینی


ادعیه و زیارات

ادعیه و زیارات با صدای سید مهدی میرداماد


ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1
حاج سید مهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1393 - 1 (جدید)
3,129 00:08:25
1
حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1393 - 2 (جدید)
9,118 00:25:03
1
حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1393 - 3 (جدید)
9,844 00:27:04
1
حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1393 - 4 (جدید)
9,147 00:25:08
1
حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1391 - 1
4,880 00:13:40
2
حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1391 - 2
6,007 00:20:14
3
حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1391 - 3
7,769 00:26:15
4
حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1391 - 4
8,129 00:34:21
5
حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1391 - 5
2,354 00:05:33
6
حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1391 - 6
1,782 00:03:38
7 جوشن کبیر 21,703 1:32:35
8 دعای توسل 5,038 0:28:22
9 زیارت عاشورا 6,820 0:38:30

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo