شهید آوینی


ادعیه و زیارات

ادعیه و زیارات با صدای حاج سعید حدادیان


ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1393 - 1 (جدید)
3,238 00:10:48
2
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1393 - 2 (جدید)
6,207 00:20:56
3
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1393 - 3 (جدید)
3,238 00:10:48
4
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1393 - 4 (جدید)
5,147 00:17:19
5
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1393 - 5 (جدید)
3,836 00:12:51
6
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1393 - 6 (جدید)
5,992 00:20:12
7
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1393 - 7 (جدید)
4,174 00:14:00
8
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1393 - 8 (جدید)
6,435 00:21:43
9
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 1
5,133 00:21:34
10
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 2
5,639 00:23:44
11
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 3
5,054 00:21:14
12
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 4
4,357 00:18:16
13
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 5
5,442 00:22:53
14
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 6
5,620 00:23:39
15
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 7
4,816 00:20:13
16
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 8
4,961 00:20:50
17
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 9
5,176 00:21:45
18
حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 10
4,330 00:18:09
19 دعای مجیر 6,542 0:37:11
20 دعای افتتاح 4,974 0:28:16
21 دعای ندبه 7,064 0:39:54
22 حدیث شریف کساء 8,018 0:45:19
23 دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ...
(دعای قرآن به سر گرفتن در شب قدر)
7,480 0:21:16
24 زیارت عاشورا 7,302 0:41:14

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo