شهید آوینی


ادعیه و زیارات

ادعیه و زیارات با صدای حاج رضا بکایی


ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای ورود به ماه رمضان 3,675 0:15:39
2 مناجات امیر المومنین در مسجد کوفه 5,929 0:25:16
3 دعای افتتاح 12,163 0:51:52
4 دعای کمیل 12,797 0:54:34
5 دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت اول 12,469 0:53:10
6 دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت دوم 9,599 0:40:55
7 دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت سوم 11,667 0:49:45
8 دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت چهارم 8,326 0:35:30
9 دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت پنجم 8,786 0:37:27
10 دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت ششم 7,462 0:31:48
11 دعای ابوحمزه ثمالی - قسمت هفتم 11,483 0:48:58
12 دعای مجیر 4,612 0:19:39
13 دعای جوشن صغیر 15,601 1:06:39
14 مناجات توبه امام سجاد (ع)
(مناجات 31 صحیفه سجادیه)
13,569 0:57:52
15 دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان - قسمت اول 7,041 0:30:01
16 دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان - قسمت دوم 10,447 0:44:32
17 دعای شب عید فطر 3,901 0:16:37

مناجات سحرگاهان ماه مبارک رمضان - حاج رضا بکایی

شب رمضان

نام مناجات

اجرا

حجم
(KB)

1 ادعیه ورود به ماه مبارک رمضان/مناجات امیرالمؤمنین (ع) در مسجد کوفه 10,904
2 دعای افتتاح   14,557
3 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش اول 14,902
4 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش دوم* 13,762
5 دعای کمیل 15,825
6 دعای افتتاح 16,145
7 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش سوم 14,517
8 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش چهارم 14,327
9 دعای افتتاح 14,233
10 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش اول 16,194
11 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش دوم 13,454
12 دعای کمیل 16,222
13 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش سوم 12,576
14 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش چهارم/دعای مجیر 16,588
15 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش پنجم 12,553
16 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش ششم 15,851
17 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش هفتم 13,351
18 دعای افتتاح 14,258
19 دعای کمیل 19,920
20 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش اول 13,552
21 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش دوم 21,900
22 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش سوم* 15,205
23 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش چهارم 19,367
24 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش پنجم 13,365
25 دعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش ششم 13,375
26 دعای کمیل 17,910
27 دعای جوشن صغیر 17,563
28 مناجات توبه امام سجاد علیه السلام (مناجات 31 صحیفه سجادیه) 15,994
29 دعای افتتاح* 11,452
30 دعای وداع امام سجاد علیه السلام
با ماه مبارک رمضان/بخش اول
15,874
31 دعای وداع امام سجاد علیه السلام
 با ماه مبارک رمضان/بخش دوم/دعای شب عید فطر
19,159

*به علت نبود فایلهای مربوط به این شبها در سال 1385، فایلهای مربوط به همین شب ها از مجالس سنوات قبل جایگزین شده است.

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo