شهید آوینی

  
 
گلبانگ اذان
برای پیدا کردن موذن مورد نظرتان می توانید از Search استفاده نمایید
برای این کار ابتدا کلیدهای Ctrl+F را بفشارید،
سپس موذن مورد نظرتان را وارد نمایید و بر روی Search کلیک نمایید
 

1.موذنین

ردیف موضوع پخش

حجم
(KB)

1 مرحوم محسن حاجی حسنی 4,796
2  سعید طوسی 1,510
3 محمد رضا پور زرگری 1,558
4 قاسم رضیعی 1,173
5 شهید شیخ ید الله ابراهیمی کچویی 3,144
6 حجة الاسلام والمسلمين شيخ حميد اسماعيل پور 1,359
7 سلیم موذن زاده ی اردبیلی 1 1,467
8 سلیم موذن زاده ی اردبیلی 2 1,957
9 مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی 1 325
10 مرحوم داوود مؤذن زاده اردبیلی 1,083
11 مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی 2 1,243
12 کریم منصوری 957
13 راغب مصطفی غلوش 1,387
14 حسین صبحدل 1,068
15 مرحوم آقاتی 1,103
16 عبدالباسط 1,021
17 منشاوی 1,108
18 عبدالنعم طوخی 1,363
19 شعیشع 1,173
20 شحات انور 229
21 نقشبندی 639
22 عبدالفتاح 876
23 عبدالرحیم 733
24 عبدالفتاح طاروتی 1 1,200
25 عبدالفتاح طاروتی 2 1,095
26 عبدالفتاح طاروتی 3 1,176
27 عبدالغفار 187
28 عبدالحکم 906
29 عبدالعطیف 184
30 ابوالحسن دماوندی 748
31 محمد حسین ابوریه 1,289
32 زاهر 905
33 علی البناء 753
34 الحصری 187
35 الحسینی 196
36 علی اکبر حنیفی 1,373
37 علی اربابی 1,084
38 علی محمود 733
39 علیرضا احمدی 1,175
40 الجوهری 134
41 شیخ محمود خلیل الحصری 709
42 النبراوی 181
43 الزاوی 145
44 عطاء الله امیدوار 604
45 محمد پور 1,355
46 محمد رضا ابوالقاسمی 1,105
47 سید عباس میرداماد 1,267
48 سید حسین موسوی بلده 1,123
49  محمد حسین سبز 980
50  تاج اصفهانی 775
51 رضا محمد پور 1,145
52 محسن بادیا 1,157
53 محمد کاظم نداف 1,230
54 کامل یوسف 898
55 الدمنهوری 893
56 ابراهیم الشجاعی 195
57 عمران 902
58 طه ألفَشنی 1,129
59 محمد قندیل 229
60 سعید حافظ 167
61 حسین فردی 988
62 حسن خانچی 1,257
63 حسین ربیعیان 1,283
64 حسین رستمی 1,161
65 حسین یزدان پناه 1,205
66 کرمی 1,443
67 سلمان خلیل 1,055
68 خدام حسینی 1,557
69 مجید جیریایی 1,329
70 سید جواد ذبیحی 986
71 مصطفی یادگاری 1,150
72 مصطفی اسماعیل 945
73 محمد زاده 205
74 دانلود اذان ناجی غزار 1,112
75 نکلاوی 181
76 نعینع 1,051
77 پرهیزگار 1,198
78 غفاری 1,572
79 حسین ربیعیان 1,376
80 رفعت 1,036
81 رافعی 1,570
82 رحیم خاکی 1,099
83 رضاییان

946
84 روحانی نژاد 1,529
85 رزیقی 863
86 صابر 150
87 سعیدیان 1,701
88 سلامه 570
89 حسین علی شریف 642
90 شعشعاعی 1,742
91 سید سعید 1,652
92 تسویه چی 190
93 عبدالرحمن 818
94 سبزعلی 980
 

2.دیگر موذنین

ردیف موضوع پخش

حجم
(KB)

زمان
1 اذان 1 1,383 00:04:42
2 اذان 2 1,704 00:05:47
3 اذان 3 1,320 00:04:29
4 اذان 4 1,446 00:04:55
5 اذان 5 1,385 00:04:42
6 اذان 6 1,211 00:04:07
7 اذان 7 1,582 00:05:22
8 اذان 8 1,608 00:05:28
9 اذان 9 1,523 00:05:10
10 اذان 10 541 00:01:49
11 اذان 11 855 00:02:54
12 اذان 12 1,1009 00:03:25
13 اذان 13 1,131 00:03:50
14 اذان 14 1,115 00:03:47
15 اذان 15 1,129 00:03:50
16 اذان 16 1,169 0:03:58
 

3.اذان حرم

ردیف موضوع پخش

حجم
(KB)

زمان
1 اذان مدینه 845 00:03:34
2 اذان مسجد الحرام 1,747 00:03:42
3 حرم امام رضا (ع) 1,228 0:05:12
 

4.دیگر اذان ها

ردیف موضوع پخش

حجم
(KB)

زمان
1 اذان حزین 1,442 0:05:26
2 اذان انتظار - کاظم زاده 1,281 0:06:07

برای دانلود کردن اذان ها، روی نام موذن کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo