شهید آوینی


 

نمایش رادیویی تنها غنیمت داستان زنی است که در شهر کوفه زندگی می کند و همسر ش در سپاه کوفیان
در مقابل امام حسین قرار گرفته است و تصمیم دارد ...

 

ردیف

نمایش رادیویی «تنها غنیمت»

دانلود حجم (کیلو بایت)
1

بخش اول

1,552
2 بخش دوم 2,879


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo