شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا

مجموعه تصویری نیمه پنهان ماه

 

نیمه پنهان ماه  مجموعه ای است از روایت های همسران شهدا

 

ردیف

« نیمه پنهان ماه »

دانلود حجم (کیلو بایت)
1 شهید عبادیان (قسمت اول) 2,949
2 شهید عبادیان (قسمت دوم) 4,058
3 شهید میثمی (قسمت اول) 3,254
4 شهید میثمی (قسمت دوم) 5,340
5 شهید باکری (قسمت اول) 3,516
6 شهید باکری (قسمت دوم) 3,954
7 شهید عسگری (قسمت اول) 3,808
8 شهید عسگری (قسمت دوم) 4,720
9 شهید رضوان خواه (قسمت اول) 3,530
10 شهید رضوان خواه (قسمت دوم) 3,422
11 شهید قجاوند (قسمت اول) 3,252
12 شهید قجاوند (قسمت دوم) 3,263


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo