شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

سید نواب پس از رهایی از دست مامورین شهربانی آبادان و سخنرانیش در مسجد و پیدا کردن نشانی کسروی راهی تهران و باشگاه ورزشی کسروی شده و پس از گفت‌وگو با او و اینکه در صورتی که دست از کارهاش بر نداره و توبه نکنه اونو تهدید به مرگ کرد. کسروی که تهدید سید نواب را جدی نگرفت، به کار خودش ادامه می‌ده تا اینکه سید نواب پس از کسب اجازه از علما راهی منزل او شد و در یک فرصت مناسب با اون درگیر می‌شه و کسروی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیره که در همین زمان مامورین پلیس هم وارد ماجرا می‌شن و ...

 

ردیف

« مصلح آزادی »

دانلود حجم
(KB)
1 قسمت اول 6,283
2 قسمت دوم 6,301
3 قسمت سوم 5,526
4 قسمت چهارم 6,634
5 قسمت پنجم 5,570
6 قسمت ششم 5,463
7 قسمت هفتم 5,732
8 قسمت هشتم 5,759
9 قسمت نهم 5,535
10 قسمت دهم 5,617
11 قسمت یازدهم 5,776
12 قسمت دوازدهم 5,921


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo