شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

چند خاطره کوتاه از کتاب خاطرات جبهه
 

ردیف

خاطرات جبهه

دانلود حجم
(KB)
1

سفره هفت سین

363
2 اسیر عراقی 198
3 کجا بروم 515
4 لودر و اسیر 170


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo