شهید آوینی


 

 یک روز مانده به شروع جنگ جوانی به نام محسن به همراه مردی به نام رحیمی که هر کدام برای کاری
 وارد خرمشهر  شده اند ناخواسته وارد جنگ می شوند که....      

 

ردیف

« قبل از شروع »

دانلود حجم (کیلو بایت)
1

قسمت اول

3,654
2 قسمت دوم  3,417
3 قسمت سوم 3,562
4 قسمت چهارم 3,966
5 قسمت پنجم 3,422
6 قسمت ششم 3,994


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo