شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

70 قطعه صوتی برگزیده از کتاب  داستان راستان

 داستان راستان یکی از آثار استاد شهید مطهری است که ...

 

ردیف

« داستان راستان »

دانلود حجم (کیلو بایت)
1

پیامبر اسلام و دو دسته جمعیت

269
2 بنده است یا آزاد 658
3 نامه ای به ابوذر 588
4 مزد نا معین 500
5 یک دشنام 1,573
6 شمشیر زبان 385
7 دو همکار 693
8 منع شرابخوار 486
9 پیراهن خلیفه 258
10 آخرین سخن 362
11 شراب در سفره 307
12 دانشجوی بزرگسال 962
13 گیاه شناس 1,150
14 سخنور 479
15 ابواسحق صحابی 573
16 سفره خلیفه 559
17 تازه مسلمان 1,180
18 ابن سینا و ابن مسکویه 302
19 هشام و فرزدق 1,450
20 در محضر قاضی 415
21 گوش به دعای مادر 398
22 نماز عید 1,810
23 در بزم خلیفه 1,210
24 نصیحت زاهد 911
25 غزالی و راهزنان 790
26 بازاری و عابر 753
27 مرد شامی و امام حسین 617
28 امام باقر و مرد مسیحی 460
29 در رکاب خلیفه 341
30 قافله ای که به حج میرفت 661
31 همسفر حج 301
32 بستن زانوی شتر 532
33 مسلمان و کتابی 647
34 امام صادق و گروهی از منصوفه 5,270
35 مردی که کمک میخواست 1,030
36 خواهش دعا 221
37 مسیحی و زره علی (ع) 482
38 مسمتمند و ثروتمند 553
39 در سرزمین منا 675
40 وزنه برداران 443
41 شکایت همسایه 428
42 بازار سیاه 875
43 بند کفش 273
44 خواهش مسیح (ع) 351
45 درخت خرما 635
46 در ظله بنی ساعده 453
47 در میقات 718
48 دوستیی که بریده شد 2,970
49 مهاجران حبشه 258
50 کارگر و آفتاب 243
51 شهرت در میان عوام 1,470
52 در جستجوی حقیقت 1,180
53 خوی ما این است که به افتاده لگد بزنیم 3,070
54 تشنه ای که مشک آبش به دوش بود 5,330
55 علی و عاصم 737
56 مرد ناشناس 3,080
57 اعرابی و  رسول اکرم 972
58 غذای دسته جمعی 357
59 ثمره سفره طاعف 1,690
60 جوان آشفته حال 538
61 بار نخل 219
62 علیکم بر خود شما 356
63 چگونه از بیت المال باید محافظت کنیم 1,150
64 در خانه ام سلمه 490
65 همسایه نو 305
66 وامانده قافله 883
67 نسیبه 1,050
68 جمع هیزم از صحرا 371
69 استماع قرآن 249
70 سخنی که به ابوطالب نیرو داد 978


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo