شهید آوینی


 

داستان پیامبران الهی که حاوی ارزنده ترین مفاهیم و زیبا ترین شیوه داستانی است به صورت نمایش رادیویی برای شما عرضه  شده است 
 که امید است اصل توحیدی جاری در  این داستان ها استواری بر ایمانتان شود و شیرینی شنیدن آن آرامشی بر  روحانیت تان.      

 

ردیف

« قبل از شروع »

دانلود حجم (کیلو بایت)
1

بت شکنی حضرت ابراهیم (ع)

5,625
2 حضرت ابرهیم(ع) و امتحانی دیگر 2,139
3 حضرت ادریس (ع) 720
4 حضرت هود (ع) و قوم عاد 1,121
5 حضرت نوح (ع) 2,948
6 حضرت صالح (ع) 4,263


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo