شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

نمایش رادیویی «از سرزمین نور » این برنامه بر اساس رمان زندگی پیامبر اعظم (ص)
به نویسندگی محمد سرشار و سردبیری محمد میركیانی ساخته شده بود

 

ردیف

« از سرزمین نور »

دانلود حجم (کیلو بایت)
1 رمان زندگی پیامبر اعظم (ص) 3,557


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo