شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

کتاب صوتی نهج البلاغه شامل : کلمات قصار،خطبه ها و نامه ها

 

ردیف

کتاب صوتی نهج البلاغه

دانلود حجم (کیلو بایت)
1

شماره ی 1 تا 20

964
2 شماره ی 21 تا 40 1,359
3 شماره ی 41 تا 60 895
4 شماره ی 61 تا 80 1,033
5 شماره ی 81 تا 100 1,332
6 شماره ی 101 تا 120 1,551
7 شماره ی 121 تا 140 1,610
8 شماره ی 141 تا 160 1,787
9 شماره ی 161 تا 180 729
10 شماره ی 181 تا 200 1,051
11 شماره ی 201 تا 220 1,044
12 شماره ی 221 تا 240 1,091
13 شماره ی 260 تا 241 1,095
14 شماره ی 280 تا 261 1,719
15 شماره ی 300 تا 281 918
16 شماره ی 320 تا 301 1,039
17 شماره ی 340 تا 321 868
18 شماره ی 360 تا 341 824
19 شماره ی 380 تا 361 661
20 شماره ی 400 تا 381 1,076
21 شماره ی 420 تا 401 961
22 شماره ی 440 تا 421 1,077
23 شماره ی 460 تا 441 974
24 شماره ی481 تا 461 1,049
25 شماره ی500 تا 482 8,058
26 شماره ی520 تا 501 6,335
27 شماره ی540 تا 521 3,433
28 شماره ی560 تا 541 3,706
29 شماره ی580 تا 561 12,799
30 شماره ی600 تا 581 8,532
31 شماره ی620 تا 601 6,248
32 شماره ی640 تا 621 9,132
33 شماره ی660 تا 641 8,246
34 شماره ی680 تا 661 16,829
35 شماره ی700 تا 681 5,196
36 شماره ی720 تا 701 6,032
37 شماره ی740 تا 721 3,828
38 شماره ی760 تا 741 9,255


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo