شهید آوینی

نمایش رادیویی و کتاب گویا

 

« چهل حدیث امام خمینی (ره) »

چهل حدیث کتابی نوشته امام خمینی است که در آن به بررسی و شرح چهل حدیث پیرامون مسئله اخلاق پرداخته شده‌است. گردآوری و شرح ۴۰ حدیث، مسئله ایست که بسیاری از عالمان دینی بدان پرداخته‌اند و ریشه‌اش روایاتی است که در کتب شیعیان و اهل سنت به صورت‌های گوناگون روایت شده‌است. در ادامه می توانید فهرست محتویات این کتاب صوتی را مشاهده کنید.

حدیث اول در جهاد با نفس/حدیث دوم در ریا/حدیث سوم در عجب/حدیث چهارم در کبر/حدیث پنجم در حسادت/حدیث ششم در حب دنیا/حدیث هفتم در غضب/حدیث هشتم در عصبیت/حدیث نهم در نفاق/حدیث دهم در هوای نفس و درازی آرزو/حدیث یازدهم در فطرت/حدیث دوازدهم در تفکر/حدیث سیزدهم در توکل/حدیث چهاردهم در خوف و رجا/حدیث پانزدهم در امتحان و آزمایش مومنان/حدیث شانزدهم در صبر/حدیث هفدهم در توبه/حدیث هجدهم در ذکـر خدا/حدیث نوزدهم در غیبت/حدیث بیستم در اخلاص/حدیث بیست و یکم در شکر/حدیث بیست و دوم در کراهت از مرگ/حدیث بیست و سوم در اصناف جویندگان علم/حدیث بیست و چهارم در اقسام علم/حدیث بیست و پنجم در شک و وسواس/حدیث بیست و ششم در فضیلت علم/حدیث بیست و هفتم در عبادت و حضور قلب/حدیث بیست و هشتم در لقاءالله/حدیث بیست و نهم در وصایای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مومنان علیه السلام/حدیث سى ام در اقسام قلوب/حدیث سى و یکم در عدم معرفت حقیقی حق تعالی و رسول و ائمه علیهم السلام/حدیث سى و دوم در یقین (و حرص و رضا)/حدیث سى و سوم در ولایت و اعمال/حدیث سى و چهارم در مقام مومن نزد حق تعالی/حدیث سى و پنجم در معرفت اسماء حق و مسئله جبر و تفویض/حدیث سى و ششم در صفات حق/حدیث سى و هفتم در معرفت خدا و رسول و اولی الامر/حدیث سى و هشتم در آفرینش آدم بر صورت خداوند/حدیث سى و نهم در خیر و شر/حدیث چهلم در تفسیر سوره توحید و آیات آغازین سوره حدید/دعا و ختام

 

 

ردیف

توضیحات

پخش دانلود حجم
(KB)
1 قسمت 1 4,495
2 قسمت 2 6,147
3 قسمت 3 4,790
4 قسمت 4 5,539
5 قسمت 5 7,352
6 قسمت 6 5,005
7 قسمت 7 5,646
8 قسمت 8 4,861
9 قسمت 9 4,895
10 قسمت 10 5,033
11 قسمت 11 3,596
12 قسمت 12 3,755
13 قسمت 13 4,517
14 قسمت 14 3,830
15 قسمت 15 4,119
16 قسمت 16 5,390
17 قسمت 17 2,817
18 قسمت 18 4,804
19 قسمت 19 5,616
20 قسمت 20 6,943
21 قسمت 21 5,941
22 قسمت 22 3,913
23 قسمت 23 4,486
24 قسمت 24 4,237
25 قسمت 25 5,673
26 قسمت 26 7,145
27 قسمت 27 3,486
28 قسمت 28 6,649
29 قسمت 29 5,882
30 قسمت 30 4,463
31 قسمت 31 4,684
32 قسمت 32 4,963
33 قسمت 33 4,711
34 قسمت 34 6,393
35 قسمت 35 4,072
36 قسمت 36 5,276
37 قسمت 37 3,752
38 قسمت 38 5,225
39 قسمت 39 4,367
40 قسمت 40 5,019
41 قسمت 41 6,933
42 قسمت 42 3,490
43 قسمت 43 5,111
44 قسمت 44 6,351
45 قسمت 45 2,717
46 قسمت 46 6,432
47 قسمت 47 3,235
48 قسمت 48 2,411
49 قسمت 49 5,673
50 قسمت 50 5,050

برای دانلود کردن فایل های صوتی، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.
 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo